Accueil Tamazight Zeddak Mulud : tamḥaddit d tmedyezt n Mhenni Xalifi

Ajdid deg tira

Zeddak Mulud : tamḥaddit d tmedyezt n Mhenni Xalifi

49

 Yella udlis  » Zeddak Mulud : tamḥaddit d tmedyezt  di Lulu.com. Ddeqs n yimeɣriyen iwumi yehwa udlis n Mhenni Xalifi i d-yessuffeɣ ussan yezrin, ladɣa wid iḥemmlen tamedyezt n Zeddak Mulud. Adlis-a, akken i d-newwi fell-as awal yakan, d tajmilt i unaẓuṛ Zeddak, seg yiwet n tama. Lameεna seg tama-nniḍen, d agerruj adelsan i yeččuṛen d tamussni, acku, ma yella nmuqel ɣer umawal i yesseqdac uḥeddad n wawal Zeddak deg tuɣac-is, ad naf belli adlis-a, d tala n wawalen n Teqbaylit. Ama d Taqbaylit taqbuṛt neɣ d tatrart. Ayagi dɣa, ixemmem fell-as Mass Xalifi, imi i d-yura isefra n Zeddak Mulud segmi i yebda amecwaṛ-is n ccna ar ass-a, isdukkel-iten deg udlis-a. D tidet, Mhenni yessishel i yimeɣriyen tigzi n kra n tezlatin timḥaddiyin, meεna, d ayen ibanen, iswi-s amezwaru d aḥraz n tezlatin n ucennay, i d-yewwin buhan n ubaɣuṛ i yidles amaziɣ s umata. Ula d kra n wid yellan gnen ɣef tmagit-nsen dɣa, yessaki-ten-id s yisefra-s. Ad d-nesmekti d akken, adlis-a yeffeɣ-d ass n 31 duǧember yezrin, s tallelt n Teẓrigin Ccix Muḥend Ulḥusin. Yuɣ lḥal yettidir umaḍal taswiεt n ukman, ɣef ssebba n waṭṭan n Corona. D ayen i yeǧǧan wid yellan beṛṛa n tmurt ur ṣṣawḍen ara ad t-id-aɣen, imi ur asen-yelḥiq ara. Daymi i ixemmem fell-asen Mass Xalifi, isres-it i tunnza deg tnedlist taliktrunit Lulu.com. Ihi i kra n win yebɣan ad t-id yaɣ s ttawil n Internet, ad rzun ɣer tansa-agi: https://www.lulu.com/fr/shop/mhenni-xalifi/zeddak-mulud-tam%E1%B8%A5addit-d-tmedyezt/paperback/product-k676vj.html?page=1&pageSize=4.

K.K.