Accueil Évènement Kra n tnagiyin n tlawin i inehhren

TUBIRET- Uguren n yiberdan

Kra n tnagiyin n tlawin i inehhren

25

Deg 2019, tamsalt n tmettut i inehren takerrust, d aɣbel ɣer kra yimdanen imi tigad inehren ttafent-d iεewwiqen imeqqranen deg yiberdan . « Kra n yimdanen mi ara walin d tamettut i inehren takerrust, ssusufenn-d ɣer daxel. Wiyad, sexsaren-d lehdur neɣ ttargamen-d. Kra teddun amzun ad yekcem s tkerrust, akamyun neɣ amuṭu, di tkerrust iw, zaεma akken ad i yi-sxelεen, syin ad wexren mi qrib ad isami takerrust, ad ittaḍṣa », i d-tenna yiwet n tselmadt n uɣerbaz amenzu ɣef temsalt-agi.

Tgellu-d turart n yimdanen-agin s waṭas n lexsara imi imxixen ur xussen ara : Yal tiɣmert s ubaxix i d-igellun s yimejrah neɣ lmeytin mebla ma nettu taruẓi n tkeryas. Ayagi, yettili-d ladɣa deg yiberdan ideyqen anda kra n yimdanen ur neqbil ara tikti n tmeṭṭut inehren. Tturaren di ssaḥ, ttaɛraḍen ad zeyyren tanehhart alamma qrib ad tegrireb neɣ ad tekcem di lfussi : « Tedduɣ s tkerrust, yetbeɛ-iyi-d ukamyun n sselεa, yettsuni. Uɣalaɣ ɣer ṭṭerf i wakken ad iεeddi. Segmi abrid, yedyeqq, yedda-d armi d tama n tkerrust-iw, yeqqara-yi-d yir imeslayen. Yeḥreṣ-iyi armi ḥebeaɣ ɣer ṭṭerf. Mačči d tikkelt tamezwarut, yerna zriɣ mačči d taneggarut », i d-tnna Massa T.E tamejjayt n yigerdan.

Nisma Tigrin