Taddart Azṛa deg umḍiq amezwaru

Partager

Am yal aseggas, si 2013 ar tura, tettili-d temsizzelt  Ɛissat Rabaḥ n taddart zediggen i

d-yessuddus Useqqamu aɣerfan n ugezdu n Tizi Uzzu. Timsizwert-a tasnazdɣant i yesɛan iswi n uselhu n tudert d useḥbiber ɣef twennaḍt, tettak tagnit i tuddart n leqbayel akken ad d-ufrarent gar tiyaḍ. Ass-nni n, 12 deg yebrir 2021, i d-ffɣen-d yigemmaḍ n tezrigt tis 8. Tella-d tmeɣra n tfugla deg Uxxam n umezgun Kateb Yasin di temdint n Tizi Uzzu. Tufrar-d seg-s taddart  Aẓra i d-yezgan di tɣiwant n Tegzirt deg umḍiq amezwaru gar mraw n tuddart-nniḍen. Tarennawt-a, ur d-tusi ara kan wḥed-s macca tella-d s ufus, s leɛtab d lebɣi ameqqṛan n yimezdaɣ n taddart-agi i ibedden fell-as. Aṭas n wussan akken ad terren tettfeǧǧiǧ am yitri, ama d iṭij neɣ d ageffur ameẓyan, d ilemẓi neɣ d ameqqṛan ladɣa tilawin, s teseqqamut-nsent. Ttefɣen-d yal tagarra n dduṛt i wakken ad as-ffken udem azedgan i tzenqatin-is s tukksa n yiḍumman d isekla iḍurren akked teklut d usuneɣ ɣef leḥyuḍ.

S rbeḥ-a, taddart  Aẓra tesfaydi-d s 900 n yimelyan. rnu ɣer-s,s usalel n tsebddit n Zinedin Zidan i temzizelt-agi, tefka-d azal  50 n yimelyan n senṭim i yal taddart irebḥen.

Wagi d amizwer n 10 tuddar i itekkin aseggas-a:

1-Aẓra (Tigzirt)

2-At Ameṛ (At Buwaddu)

3-Buyeɣzeṛ (Friqat)

4-At Ɛissa Uyeḥya (Illilten)

5-Tafrat (At Yaḥya)

6-Afenssu (Larbɛa n At Yiraten)

7-At Bwadda (Iɛeẓẓugen)

8-Ifnayen (At Umalu)

9-Icelliben (At Bu Yussef)

10-At Mimum (Agwaca)

Rnu ɣer-s kraḍet n tuddart deg umizwer ifazen

1-Awrir Uzemmur (Aqbil)

2-Iberkanen (At Wizgan)

3-At Zellal (Swamaɛ)

Yacine Meghzifene

Partager