Ttcektin yimezdaɣ seg yir liḥala n tɣiwant

Partager

Akken neẓṛa merra, ttidirent tuddar n Leqbayel deg yiɣeblan imeqqranen. Dɣa amur ageεmir deg-sent, ur sεant ara aman, llant tiyaḍ ur ksibent ara abrid iweqmen, ula d tumnayt txuṣ deg-sent. Lameεna akken yebɣu yili waddad-nsent diri-t, yezwar deg temḍeṛṛit d lexsas win n tɣiwant n Draε Lqayed i d-yezgan di tdayṛa n Xeṛṛata, imi di tneggarut-a, mačči d yiwen n uεewwiq neɣ sin i d-ttemlilin yimezdaɣ yal ass.

Ɣef leḥsab n at taddart, ulac d acu yessefraḥen deg tɣiwant-nsen, imi ur teddun ara deg-s lecɣal akken ilaq. Γef usentel-a, dɣa, yenna-aɣ-d yiwen n yilemẓi : « Mačči d ayen ara yeqbel wallaɣ. Limer d yiwet n lḥaǧa neɣ snat wicqa, besseḥ taɣiwant-nneɣ tejmeε-itent-id akk, ula d iberdan ur ttwaxedmen, ulac ula d tazeqqa n waddal, neɣ d taklinikt nekseb-itt am tuddar-nniḍen. Ula d aman nettaɣ-iten-id d lbiε, tasebbalt n 1 000 n llitrat s 1 000 n yidinaṛen. Mebla ma nettu aḥric n yidles, iwumi kksen azal akkit ».

Ɣef talufa-a, seld aṭas n ṣṣbeṛ d uraǧu, nnejmaεen yimezdaɣ msefhamen d akken ilaq ad d-afen tifrat i temsalt-a. D ayen i ten-yeǧǧan dɣa bellεen axxam n tɣiwant ussan n 10 d 11 di yulyu yezrin, i wakken ad ssutren izerfan-nsen iruḥen, ladɣa aɣbel n waman, ama d wigad n tissit neɣ d wigad n useqdec. Tugart deg teswiεt-a n unebdu, anda i ten-ttiḥwiǧen medden s waṭaṣ. Ad d-nesmekti d akken ar ass-a ulac d acu ibeddlen, imi wid teεna temsalt sεuzzgen imeẓẓuɣen-nsen, ma d imezdaɣ seg tama-nsen, εewwlen ad ṭṭfen deg usuter-nsen alamma beddlen addad n tɣiwant-nsen.

K. K.

Partager