Nuja ideflawen (13)

Partager

Nuja ideflawen(Schneewittchen/Blache-Neige) d yiwet ger tmucuha n watmaten Grimm d-yesmuḥyet Sεid At Mεemmer si tlalmanit. Ukkuẓ(4) gar-asent tmucuha-yagi, asefru yakkd tezlit i warrac, la ten-tkelles tnaẓurt Tatie Tamcumt, a d-yeffeγ usidi-nsen(t) di taggara unebdu-yagi n 2011.

Tameṭṭut tečča timess, yyah tenna-yas, ihi ikellex fell-i ula d aṣeggad afuḥan tura? Ttezzi ttenneḍ, d acu n ttawil ara d-taf, akken ad as-tessufeγ rruḥ i Nuja ideflawen, acku teẓra d tidet i d as-d-yessawel lemri, tedder Nuja.

Ur d as-tezmir ara i tudert ideg ara tẓer tella tayeḍ tt-yifen di ccbaḥa, neqqent-tt tismin, yettnekkar ujajiḥ n tmess di ṣṣura-s, dγa ur tettaf ara yakk talwit.

Mačči aṭas i tezzi tenneḍ, teqlaleḥ acemma akka d wakka, dγa tufa-d tikti swayes ad as-tendi ticerket i Nuja ideflawen.

Tesbeγ akk udem-is, telsa icettiḍen am widak n Buseεdiyya, tuγal tmeṭṭut ur t-ttwaεqal ara yakk, teṭṭef abrid-is, tezger ula d nettat sa idurar γer sa iymuyuden γef uḍar, tewweḍ kan γer zdat tewwurt, tunṭaḥ:

“Ffγet-d ad tteqḍum

Ay imezdaγ n dagi!

Ffγet-d ad teqḍum,

Win yebγan lferḥ ad t-iheggi! »

Nuja ideflawen tḍal-d si ṭṭaq, tessawel-as-d:

« Azul fell-am a yemma tamγart, d acu teznuzuḍ akka? »

« Sselεa tucbiḥt, timgerrezt a yelli » i d as-terra, tennay-as daγen, « ula d tisfifin n tqendyar-agi n Leqbayel n sut Hicem, wwiγ-d yid-i a tamelḥant yerna si yal d nnul! »

Yettkemmil...

Partager