Tizi wezzu, Mazal leswam d wid yulin

Partager

Am wakken tuɣal d lɛadda, yal aseggas mi d-yeqreb waggur n remḍan ad alin leswam n yisufar n wučči deg yal tama n tmurt. Si tama, ad naf imdanen d wid yeččetkin, si tayeḍ, nettwali leswaq ɛemren, ur tettafeḍ abrid ɣer ɣur-sen. Deg tlemmast n temdint n Tizi Wezzu, leswam uɣen taqacuct , almi lbaṭaṭa yellan tettnuzu s 25 tewweḍ 50 n yidinaren, zrudya s 80 n yidinaren, ifelfel s 100 n yidinaren, ṭumaṭic s 80 n yidinaren, ulamma isufar-agi d tagi I d tallit-nsen, maca mazal ɣlay-it. Deg tudrin, taswiɛt d tin i d nettat. Aya ɣas akken tanmehla n tjara n lwilaya d tin yessufɣen 28 n trebbuyaɛ n uraqeb n leswam d sselɛa, maca ur d-yelli kra n ubeddel ara yessifsusen taɛkemt ɣef umdan.

Dalila. I

Partager