Aglaway ur nnban(3)

Partager

Anekruf: d aya …ini-as ad tessenɣes kra deg uxeddim wa ad tečč aṭas

Amejjay: d tidet i d tenniḍ mačči d abrid neɣ d sin i deg i tt-walaɣ d aneqqeb kan i tneqqeb

Anekruf: sserwu-as yan yesεan tassemt

Amejjay: d tidet

Anekruf:: adif…

Amejjay: (yettara radyu-nni ar tjellabt-is) tanemmirt a mass amejjay ur walaɣ ara akk amek ara k snemmreɣ …ula d nekk erniɣ-ak-d zzeḥt-iw di tegnitt i deg i telliḍ, maca ur zmireɣ ara ad d ttuɣ lemziya-k akken ur yezmir yiwen ad ak yettu tajmilt-ik imdanen merra ad ḥussen i yilem i d teǧǧiḍ deffir-k

Ad yeffeɣ ṣṣut n tezlitt: “tudert-iw iynek ayen tebɣu tekk-it tmeddurt”

Anekruf: (yawhem ibedd yesmeḥsis cwiṭ kan am win ur nuksan yeẓdem ɣef radyu-nni yesnes-it s zεaf)

Amejjay: (yeεweqq) suref-iyi sḥasfeɣ

Anekruf: Ala ala ulac fella-s, d acu kan ur masriɣ i ccna neɣ aẓawan da.

Amejjay: Asḥasfeɣ…nekk ihi nniɣ-as deg yiman-iw akken ad testeεfuḍ d ya!

Anekruf: Haqel straḥeɣ

Amejjay: (yemmuqel Deg-s daqs) ma d tessurfeḍ fell-i ad ak d sutreɣ yiwen n tɣawsa …err ayen ifuten yemmut, eǧǧ iḍelli i y iḍelli, ttxilek mmuqel ar… ih i…

Anekruf: (s ukellex) ar yimmel?

Amejjay: (yenneḥcam) bɣiɣ ad d iniɣ…

Anekruf:  (yefka afus-is) ruḥ di talwit ay meddakel ar tufat

 Amejjay yefka-as afus-is di tsusmi yegla-d s radyu-nni yeffeɣ-d.

Anekruf: ( yettawi yettarra abrid yessusem abrid) immal?!…immal d timexneqt ɣef umgerḍ-iw, d taxatemt n zwaǧ deg uḍad-iw

Amejjay: (yemmuqel-d di tewwurt) suref-iyi , uγaleɣ-d , ma yella kra i tuḥwaǧeḍ ad as tessutreɣ i unemhal n lḥebs… ayen i k yeεnan .

Anekruf:  Ayen i d iyi εnan?! Am wacu!?…lfakya?! Idlisen!? Iɣmisen?!…ala tanemmirt

Amejjay: Amen-iyi belli taγawsa ara d tessutreḍ ad uwteɣ akk amek ara ad ak tt-id qḍuɣ.

Anekruf: D cau n useter ara ak d ssutreɣ?!

Amejjay: Ih…amen-iyi

Anekruf: Ur tufiḍ i yebɣiɣ ala yiwet n tɣawsa

Amejjay: D acu-tt?

Anekruf: ad sserseɣ iḍudan-iw γef temgerṭ n tmeṭṭut-iw daya.

Amejjay: (yemmuqel Deg-s daqs ur yufi ara awal ara d as yerr)

Yesla i rkeḍ ad i teddu…iban-d uεssas

Aεessas: (I suɣ) Mass anemhal

Anemhal: (ikcem-d) Amek telliḍ? ssarameɣ tesgunfaḍ…isuturen iynek akk ad ḍrun

Anekruf: D tidet…ayen bɣiɣ ssutreɣ-t-id!?

Anemhal: (yemmuqel amejjay) Yak tazmart tella akka ay mejjay?

Amejjay: Ih yal ass rezzuɣ-d ɣur-s

Anemhal: (I umeḥbus) Akka i yella lḥal, ttawḍen-iyi-d isallen yiwen s yiwen ɣef tezmart-ik neɣ ayen i tuḥwaǧeḍ

Anekruf: Tanemmirt

Anemhal: Usiɣ-d ar ɣur-k ɣef yiwet n temsalt

Anekruf: D ayen ibanen ur d terziḍ ara ar da alammi i yella kra, yerna ahat walaɣ d acu..Haqel-i heggaɣ iman-iw…azekka neɣ ala?

Anemhal: Amek i d tewwiḍ s yisali…xseɣ (bɣiɣ) ad d iniɣ…

Anekruf: Mačči daya id aɣbel…ḥsu heggaɣ iman-iw

Anemhal: Mačči d anecten i d iyi d yewwin, ma d ayen ar tura ur d iban ara aniwa ass

Anekruf: Ffer effer ur tebɣiḍ ara kan ad iyi d t-iniḍ, kra yellan ɣur-wen yettas-d s rdifan maca ayen iban ulayɣer ad teffrem acku walaɣ

Anemhal: Amen-iyi belli mačči d annecten, ihi nekk usiɣ-d ad ak d iniɣ rzan-d ɣur-k

Ameḥbus: Wid yerzan ɣur-i?

Anemhal: d tmeṭṭut-ik

Anekruf: Tameṭṭut-iw?!

Anemhal: Twehmeḍ…ula d nettat akka i d tenna

Anekruf: Anida-tt… anida-tt?

Anemhal : Di lbru ynu akken twalaḍ isuḍaf ur surfen ara ad teqqimem iman-nwen, usiɣ-d ad ak steqsiɣ ma yella ad temlileḍ yid-s di lbiru-w naɣ ala acku d azref-ik  zd tebγuḍ neγ ad teggammiḍ tegra-d ar lebɣi-k

Anekruf: di lbiru-k ?! d lbiru-k i tella tura ?!

nemhal: Ih… d acu i tenniḍ?

Anekruf: (yesmermez) tettwaṭṭef!

Anemhal: D acu i d tenniḍ?

Anekruf: Ferḥeɣ s tisin-iynes…Tameṭṭut-iw taεzizt! Tusa-d ad iyi twali i tikelt taneggarut, amek ara agiɣ? ad tɣuleɣ wa ad ɣulleɣ iman-iw ula s tmuɣli taneggarut?!

Anemhal: Tqebleḍ ad tetwaliḍ ihi?

Anekruf: lamer ad twaliḍ amek Ferḥeɣ s tisin-ines d ayen ur d iyi-d nuɣ ara akk aqerru akken ad tas ɣur-i.

Anemhal: Ihi, akka cwiṭ ad ak d ssiwleɣ ar (lbiru), maca akken twalaḍ ad temlilem,  zdat-neɣ

Ameḥbus: Ala …ttxile-k ssiwel-as-d ad nemwali da, yerna iman-nneɣ

Anemhal: Amek?! da?!

Anekruf: Ih da, yerna iman-nneɣ

Anemhal: Aya d awezɣi!

Anekruf: Ma yella ḥnineḍ, ur tufiḍ uwezɣi yellan, d acu i yellan fella-s, yak d nekk i d argaz-is! azekka ad mmeteɣ ad iyi tesneṭgem aqerru, tɣullem iyi ad milileɣ d yid-s iman-nneɣ, d adrar wennect-a?

Anemhal: Tamenzut; mačči ɣur-i i d-teqqen, ur tufiḍ ara k geɣ d asḍuf i d-yeqqaren akka.

Anekruf: I tis snat?

Anemhal: tis snat: tegreḍ-tt-id di temsalt, tenniḍ-d ula d nettat tettikki

Anekruf: d acu yellan fella-s, d azref-iw ayen i yufiɣ ad d uwteɣ yes-s, ad egreɣ ayen ur nelli, maca yak tura teffra d nekk i tettgani temrart, tameṭṭut-iw d tameṭṭut-iw d azref-iw ad nemlil timlilit taneggarut.

Anemhal: Ur as teṭṭifeḍ ara cceḥna?

Anekruf: Ur tufiḍ cceḥna yellan i d yeqqimen ala tayri

Anemhal: Nettat ar tura ur teẓri ara, belli iman-nwen ara teqqimem, nettat γur-s ad k twali am aya yezrin.

Anekruf: Lammer ad aɣ tanfeḍ iman-nneɣ ad as-d iban am waken acemma ur yelli, ula d nettat ad ak tessenmer, d ayen walaɣ belli ḥnineḍ aṭad aya iban-iyi-d deg wamek i telliḍ yid-i lammer ad ternuḍ  ad tessinfeḍ cwiṭ tiṭ-ik, lemziya-k ad teqqim i lebda, ttxilek semmḥes i ul-ik, meyyez kan akka iman-ik

Anemhal: (ad ixemmem) ad teqqimeḍ da d tmeṭṭut-ik iman-ik!

Anekruf: Axxi dqiqa

Anemhal: (yezzi-d ar umejjay) i kečč! d acu i tenniḍ?

Amejjay: (yeεweq) ṛṛay-iw?

Anemhal: (yewhem) acimi i tεewqeḍ?

Amejjay: Nekk-i…nekk…

Anekruf: d acu I yellan deg-s ma yella teǧǧiḍ aɣ ad nemlil! mazal- iyi ass-a, azekka tamrart ad teg i tessen deg-i 

Anemhal: Yella kra nniḍen i twalaḍ?

Amejjay: d acu n ṭṭarura yellan, akken ad qqimen iman-nsen?!

Anekruf: d tisewham deg-k ay amejjay, tella kra n ṭṭarura yugaren ta: azekka ad iyi tεlqem …ad d mmteɣ

Amejjay: (yettergigi) acimi ara teqqimem iman-nwen? 

Anemhal: Ur teqbileḍ ara ad qqimen iman-nsen?

Amejjay:  Ur walaɣ ṭṭarura yellan deg wannect-a

Anemhal: D acu n tmentilt (sebba)?

Amejjay: D acu ara yeg?

Anekruf: D acu ara geɣ? Ar da akk i tessawḍeḍ? I tura mḥettem fell-i ad ak-d-iniɣ d acu ara xedmeɣ? Bɣiɣ ad tessudneγ dayen!

Amejjay: di tuffirt

Anekruf: Ih! Alama sḥedreɣ-ken akk! Ihuh ur zmireɣ ara ad ffiɣ ul-iw ar tmeṭṭut-iw!

Anemhal: Deg waya ɣur-s azref

Amejjay: Ma d nekk …ccfu nniɣ-ak-d!

Anekruf: Akken ttwaliɣ, tewweḍ ar wanida ur tezmireḍ ara meqqar ernu xemsa af yimi, timsal am ti ala anemhal i d asent-izemren, ih! Mačči εeddi kan ad tuɣaleḍ d anemhal! 

Anemhal: ɣur-wen azref deg waya i d tennam, maca ayen ilaqen ilaq, tura ad ak-d azneɣ tameṭṭut-ik ar da, maca kra n dqayeq kan.

Anekruf: Ma yehwa-yak yiwet n dqiqa

Anemhal: (I teddu ad dyeffeɣ) ihi akka, nemsefham? akka kra ad tekcem.

Anekruf: Tanemmirt tameqrant.

Yeffeɣ unemhal yeqqim-d umeḥbus d umejjay

Amejjay: (yettergigi) Ttxilek..

Anekruf: D acu i txeddmeḍ da, anef-iyi iman-iw effeɣ, ruḥ fell-i

Amejjay: Ttxilek, ɣur-k i as txeddmeḍ

Anekruf: I tura d nekk i yruḥen ɣur-s? yak d nettat i d-iyi-d-yeεnan, tusa-d s iḍarren-is, mačči d nekk i-as yuznen

 Akli Outamazirt

Partager