Tiɣri n “Association Culturelle d ‘Akbou”

Partager

Timlilit Tis 8 N Tmedyazt tamaziɣt N Sumam ara ad yilin gar 25 ɣar 28 decmbre 2014. d tajmilt i Tiziri d Lahlu .Ikra n tin neɣ win yebɣan ad yettikii deg temlilit n tmedyazt tis 08 tamaziɣt n summam i d tesuddus yall aseggas Tiddukla Itri Adelsan N Weqbu ad d yazen qrad (03) n yisefra ara d yettwarun s tlatinit s ttawil n uselkim send 15 decembre 2014, akken ad ara d aɣ tessifsem fell-aɣ yewwi-d ɣef kra n win ara d yaznen ur d isedday ara isemi-s ɣef iseffra, ad yernu ad aɣ-d imud (fiche technique) tikkist n tlalit-is anida ara d yini isem-is, tansa ines, utun n telefu , ma yella yettiki ya deg tfaskiwin n tmedyazt, ma yella yewwi arrazen neɣ ala, ma yessufeɣ-d imuden n yisefra, ad irnu d izwal n yeḍrisen ara d yazen. yettili wefran amezwaru send timlilt taseqqamut n wefran d nettat ara aɣ d imudden ismawen n wid imi ara nazen akken ad d tikkin. Azen-t-d ɣar tansa a [email protected]

I usteqsi tzemmrem ad tessiwlem ɣar wuṭṭunen a : 0775545776 akk 0772650015

Partager