D lɛid ɣef medden merra !

Partager

Azekka, di tmurt-nneɣ d leɛyudat, ahat snat ɣef kradet. Tamenzut, d tin akken yerzan timunent, tin akken yessuzfen lḥif ɣef ugdud yeddren ddaw n lḥafer unekcam azal n 132 n yiseggasen.

D lɛid, d tameɣra neɣ ahat d talalit tis snat n ugdud, win akken i d-tessager llafɛa. lɛid wis sin, d lɛid n yilmeẓyen, wissen kan ahat ma stufan ad sfuglen yis-s neɣ d ass ara yefsin am udfel ara iḥaz yiṭij. Acku, yezmer ad yewḥel gar sin leɛyudat, ladɣa win akken yerzan taggara n Remḍan. D wa dɣa iɣef i itezzi wawal. Di tazwara, iḍ-a ara d-iban ma d taggara n waggur n Remḍan neɣ ala. Tayeḍ, d aqabel n tfaska-a i iceɣben imdanen. Uẓamen Yizzayriyen aseggas-a di lḥif n leɣla n yisufar. Ur d-yelli kra n tɛessast ɣef wazalen n yisufar, almi leswaq tecɛel deg-sen tmes. Imessenza akken llan d imɛelmen, ulac win ara iḍebbren fell-asen. Teksa mebla ameksa, neɣ d ttar n useggas iɛeddan mi akken taɣlift n tjara tbedd di yal tamnaḍt n tmurt I wakken ad tesseḥbiber ɣef tudert n uzzayri, aẓawali labaɛda. Gguman akken yimawen ad tt-id-inin, wamma deg wallaɣen tefra, mi ara yili win ibedden ɣer lxedma-s isemṣaren, ad unagen, ad rǧun melmi ara yili ubeddel ara yeffɣen fell-asen. Ihi, d ayen rǧan i d-yusan, imi adellaɛ yenza s 150 n yidinaren deg wass amenzu n remḍan mi akken yella iḍelli-nni kan s 50. Tura, d lɛid, amager-is mačči d win isehlen. Aggus iwulem ad yili seg yidmaren imi yeḥwaǧ tadrimt. Wid akken yettidiren s tjarnant xfifen ad tiqsiḥ fell-asen tegnit. Igerdan, ttrajun ass-a s ccuq, ttemɛanaden gar-asen ɣef yiselsa, ladɣa tiqcicin. D ass, daɣ, n uɣafar n twelliyin, n tirza ɣef wid d tid turez tasa, d awezɣi ad nruḥ afus yekkat aḍar. Aya irkelli s udrim. Yenna-as Muḥya:” aha ziɣ kmez aɛrur-ik, wwet ad d-alin.” Meɛna anisi ara d-ffɣen, ma yeǧǧa-d dɣa remḍan kra ara yeččenčnen deg lǧib ! Nezzi-d akka ɣef tḥuna, nemmuger-d imawlan, irkeb-iten lḥir. Saɛid, yiwen n ubabat n tlata n dderya, yezzi wallaɣ-is, imi arraw-is bɣan iselsa seg tefdent alamma d aqerru, meɛna ssuma tufrar. Dɣa din i d-yenna:” yal yiwen deg-sen ilaq ad xelseɣ fell-as sin n yimelyunen n ssantim, nutni di tlata, af-as tura kečč leḥsab.” Yerna ikemmel:” nwiɣ ad d-aɣeɣ taɣawsa i yal yiwen, mi d-newweḍ ɣer da, ata-n ḥernen, ilaq ad aɣen kullec, nekk liḥala-w d tin rqiqen.” Di tama-nniḍen n temdint, tiḥuna ttbegginen-d iselsa akken ara jebden tamuɣli. Nemmuger-d aṭas n yimawlan, tadfert-nsen ɣer tama. Igerdan ttmuqulen ayen yelhan, imawlan tiṭ-nsen ɣer ssuma, anda ara d-ssigren cwiṭ. Da izad, da yenqes ! Imessenza, si tama-nsen, ttcetkin ɣef leɣla, ttgallan ma ttawin kra n lfayda yufraren. Zgan qqaren, amzun akken msefhamen : «welleh ar tikkelt-a, ssalin-aɣ di ssuma i yal akk iselsa. Ula d nekkni ur nufi ara amek ara nessishel i yimdanen, tekka nnig n tezmert-nneɣ.” Lḥasun, yal tama tettuɣu. Ɣer taggara, d win akken i d-yuɣen ideg ters tyita. “A tafat n tifrat, mmel-aɣ abrid ɣer sdat.” Yak akka i yella deg wawal !

Smail. M

Partager