D acu yessefcalen tizlit taqbaylit?

Partager

Ma nmuqel s sswab gar yiḍelli d wass-a, ad naf yella umgarad i d-ilulen deg ccna azwaw. D amgarad i aɣ-yattaǧǧan nesḥissif aṭas, imi d-yegla kan s temḍerrit i tezlit-nneɣ d uẓawan-is. Ur mazal tizlit taqbaylit am tinna n zik. Ur teqqim amek tella, ur telḥi ɣer ubrid n lɛali. Acimi? Acku kra n yicennayen imaynuten i d-yettilin, i d-yettekcamen annar-agi n usbeɛzeq n tuɣac, beddlen-tt amek i asen-yehwa.

Tṭuqqten tura wid icennun ɣef yiwen n yiswi, sin, neɣ ugar, war ma gan leḥsab-nsen i wazal n tezlit-nsen n tidet. Xeddmen imeslayen s tutlayt-nsen, rnan ssexlaḍen awalen n tutlayin-nniḍen am tefransist. Mačči d anza neɣ d sin i d-yettunefken ɣef waya. Mačči d yiwen n umedya i d-yettwasersen ɣef taluft-a. Nesla i yilmeẓyen i d-ibeddren tafransist deg tezlatin-nsen i yettuneḥsaben zun d tizwawin. Bennun tameɣrut d tseddarin s snat n tutlayin, ssexlaḍen win i nwan d asefru s yimeslayen ur nelli d ayla-nsen.

La qqaren: confiance, souffrance, résidence, dance, dommage, fidèle, je t’aime… Asexleḍ-agi n tutlayin, tukksa-a n yimeslayen n lasel, yesquddur aman iwesxen ɣef leḥrir azedgan i ɣensen yinaẓuren-nneɣ iqburen i tezlit taqbaylit. Inaẓuren-agi, kra seg-sen mmuten ǧǧan-d agerruj n ccna yeɣlayen i wid-nniḍen i t-id-yeǧǧan i wiyaḍ, imi wa yeḥfeḍ-it sɣur wa almi simmal ifetti. Kra seg-sen daɣen, mazal ar ass-a ddren, s wul d tẓuri ttakken-d i tezlit-nsen ayen iwumi zemren. D nutni i yettwaḥuzan, i ttuqerḥen aṭas mi ara sellen i tezlit taqbaylit amek tuɣal.

D tugdi i iwezzɛen deg wulawen n wid i iḥemmlen tizlit tazwawt taḥeqqanit, ttɛebbin-as tayri ur tt-bɣan ad tt-nɣen wid i ur nquder ccan-is ameqqran.

Amek i yettusemma yiwen d acennay aqbayli, icennu yessufuɣ-d tisfifin s teqbaylit, maca mi ara d-tawweḍ i uttḥesses nsell deg-sen xilla n trumit!? D tiyita i yettakken yilmeẓyen i tezlit tazwawt seg wacḥal-aya, ladɣa wid icennun tayri d uɣanib n tmeɣriwin. Mazal ttkemmilen asefcel n tutlayt d yidles-nneɣ, imi ttwalin leqdic-nni-nsen d win yelhan. Xeddmen akkenni ad as-tiniḍ sɛan snat n tutlayin, neɣ wissen d anta d tamentilt!?

Kaïsa Khalifi

Partager