Tella deg ttiɛad temkerḍit tagejdant

Partager

I lmend n usmekti wis 55 n timunent n tmurt n Lezzayer, tamkerḍit tagejdant n tɣuri taɣerfant, yellan deg umkan iwumi qqaren Ssuq, thegga-d ahil d anesbaɣur i lfayda n warrac imecṭaḥ.

Ahil n usmekti-agi, yedda ɣef teɣzi n rebɛa n wussan, imi yebda s wudem unṣib ass-nni n letnayen 03 seg yulyu 2017 ɣef 10h00 n sbeḥ, yella-d deg-s temsikniyin n yidlisen i icudden ɣer umezruy n tmurt-nneɣ. Am wakken diɣen i d-yella yiwen n usikew n usuneɣ, yewwi asentel amezruy-iw s tiɣmiwin ideg ttekkan aṭas n warrac. Syin akkin ɣef 13h00 n uzal, yella-d usenɛet n yiwen n usaru n Krim Belkacem ɣef tegrawla tazzayrit 1954-1962. Deg wass wis sin, i d-yellan ass-nni n ttlata 04 seg yulyu, tella-d deg-s temsikent n yidlisen n umezruy sɣur kra n tezrigin n lwilaya n Tizi Uzzu. Syin ɣer-s ɣef 10h00 yella-d usikew n tira i warrac yesɛan gar 10 alamma d 14 n yiseggasen deg leɛmer-nsen, yewwin azwel n Ass n Rrbeḥ. ɣer taggara n wass, wwin-d yiwen n yimseḍsi, i wakken ad zhun cwiṭ warrac. Ma deg wis tlata, i d-yellan ass-nni n larebɛa 05 seg yulyu 2017, tella-d deg-s dima temsikent n yidlisen n umezruy, ɣef 10h00 deg umḍiq n yigerdan tella-d temsizzelt n tira s yisem n waṣaḍen n tegrawla tazzayrit. Ideg i d-tufrar Ziram Damia deg umḍiq amezwaru, syin d Basline Emilia deg umḍiq wis sin, ma d amḍiq wis kraḍ tewwi-t Djebouri Zineb. Syin ikemmel wahil ɣef 11 s yiwen n usarag n umjahed Si Ouali, i d-yewwin awal ɣef tegrawla tazzayrit seg 1954 alammi d ass n timunent. Ma d ass-nni n lexmis, 06 yulyu 2017, xedmen yigerdan tirza ɣer Usalay amniḍan n yimjuhad, yellan deg tama n M’douha.

Adaoun Abdelghani

Partager