Rrecta

Partager

Isufar

-1 n uyaziḍ

-2 n tbeslin

-2 n tɣenjawin

n lmakla n zzit

-1 n tɣenjawt n lmakla

n wudi

-1 n wamud n lḥmmez

-500 g n lleft

-3 n tdeggar n zrudiya

– lmelḥ, ifelfel aberkan

Aheggi

Gezmet ayaziḍ-nni d iftaten, glut-t daxel n tasilt s wudi, lebsel igezmen, ifelfel aberkan akked lmelḥ. Terrem-as azal n litra n waman, ternum-as lḥemmez, syin teǧǧem-t ar d-yazyag. Rret recta daxel n tseksut, terremt s ufella n tasilt ad teww azal n 25’. Kkset-d taselsut, teslexsem recta s waman, syin, terrem-tt s ufella n tasilt, tɣumem-tt, ad tkemmel tiwwin. Mi ara yeww uzaziḍ-nni, rret lleft akked zrudiya, ad teww.

S tezmert-nwen.

Daya

Partager