Ssuturen yimeẓdaɣ tasreqqest (la poste)

Partager

S ugar n 16 000 n yimezdaɣ deg 2008, gar At Ɛli Umḥend, At Mbarek, At Idris akked tuddar-nniḍen, taɣiwant n Tsexriwt, tesεa ala yiwet n tesreqqest deg wul n tɣiwant di Lburj n Mira. Rnu ɣef leḥṛis i yellan ɣef lbuṣṭa-a, ttcetkin medden seg waddad ideg tella, imi segmi i teldi tiwwura-s i tikkelt tamezwarut, teqqim akken tella, acemma ur ibeddel deg-s. Tazeqqa-ines, heccir mliḥ, d ayen i yeǧǧan aqeddic deg-s ur iteddu ara akken ilaq, yerna tezga-d deg umkan ur nwulem ara. Ula d medden yettεassan nnuba-nsen, ttɣimin i ugeffur aṭas n wakud, acku ur tedduri ara. Daɣen ma yella umɣar ur nesεi tazmert i uraju neɣ i ubeddi, yewwi-d fell-as ad iqabel taswiεt akken i d-tusa, ad iraju ugar n 2 n yisragen, yerna ɣer taggara ad as-inin, kkfan yidrimen. Mebla ma nettu ad d-nebder win yellan d amuḍin neɣ d ameεḍur, imi ulayɣer akk ad yaẓ ɣer ɣur-s, acku ur tesεi abrid i t-iwulmen. Ma yella nemmeslay-d ɣef uxeddim, drus n yiqeddacen i ixeddmen dinna, d ayen i ten-yeǧǧan ur ssawḍen ara ad qidden axeddim-nsen. Imdanen merra, yerkeb-iten zzεaf d tteqlaq seg liḥala-a. Deg wawal i d-newwi d yiwen n uxeddam yenna-aɣ-d : « Amek ara yeṣber yiwen i wannect-a, azgen n wass iruḥ-iyi d araju, ilaq imḍebbren n Tɣiwant, ad d-afen tifrat, ad smeɣren tasreqqest taqburt, neɣ ad d-snulfun tayeḍ d tamaynut, ahat ad yenqes leḥris-a deg wacu i nella ».

K. K.

Partager