Adfel isudd tiwwura

Partager

Taggara n yimalas yezrin, tiɣaltin n Tikjda beddlent ṣṣifa. Seg lebɛid, ttbanent-d amzun dlent s ubernus amellal. D adfel ! Tignawt ur tcuḥ ara ɣef umkan iwumi i d-terna cbaḥa. Ɣas akken ur ishil ara uɛeddi, imi iberdan ruḥen am wakken reglen, imdanen ttfarasen tagnit iwakken ad rzun ɣur-s. Ass n lǧemɛa, mi akken tufrar tignawt, teǧǧa amkan i yiṭij, ur yenneqḍeɛ ara ubrid ɣer Tikjda. Usan-d si yal tamnaḍt, tuget d tiwaculin, iwakken ad kksen lxiq, daɣ ad uraren yigerdan.

Ama d srabes n laman neɣ wid yettukelfen s tmerrit, yal wau r yeɣfil ɣef uḍman n liḥala i yimẓuren. Ulamma ussan-a ineggura yella-d kra n lḥers i d-yerran tugdi, maca adfel i d-yeɣlin yessettu kra n lehmum i yimdanen. Ayen i ten-yeǧǧan qesden Tikjda mebla akukru.

Ɣef wakken i nesla, di kra n tudrin i d-yezgan nnig tɣiwant n Saharidj, am At Ḥemmad, Ilyiten d Yimesdurar adfel yessaweḍ ad yergel iberdan, almi ur ssawḍen ara yimezdaɣ n tudrin-a ad d-fɣen.

Sylia. M

Partager