Udem n telqeq

Partager

Anda ur ḍsint teḥdayin d lmuḥal ad zhun warrac, i d-yenna umedyaz deg awal-is. Si zzman n zzamn amdan yesfera ɣer tmeṭṭut. Yura ɣef zzin-is, ɣef tayri yezuzun ɣer lǧiha-s. Tameṭtut deg wallen n umedyaz tikwal d laεnaya, tikwal d irebbi lḥenana, tikwal d aman yezizdigen ixef-is. Di yal lawan yezga d anadi fell-as. Di yal taɣawsa yettwali ṣṣifa-s:

Ufiɣ-kem Ɣef udem n wegrud

Ɣef yimi n tislit

Di tmuɣli n win yeselqafen

Tettiliḍ :

D tadwat yezazalen amru

D awal si i-irẓan usefru

D asirem ur n fennu

Di tugnatin n diq, deg yirebbi-s yesukus-d lḥamu akken ad inamer ayen i d- bubben wussan.

Di tmuɣli-s yettqelib ɣef yigenni n liser

Deg lexyal-is yesutur ifer n lehna a yeslfen i lejwareḥ-is.

Ulac tudert mebɣir tameṭṭut, ulac talwit berra n idisans-is, ulac iḍelli, ulac azekka nnig ṭif-is:

Ticki d-icewweq leḥzen

Lferḥ ass-n(ni) yenuɣna

Ticki tecmet tuɣ amkan

Tahuskayt ur d–gri ara

Ticki ussan ccgen i zzman

Yissen i tenxar lehna

D tamuɣli-m iyi seḥlen

Tleqem deg-i asirem

Seg uɣbalu yellan d aɣbalu n tudert, yettagem wemdan timeqqwa izerεen tudert di lqaεa. Tanezruft d urar kkna zdat wer tillin n talest. Deg yimeṭṭi-s yella sser n wayen yezrin d wayen ara d-iteddun. Kra yellan di tmeṭṭut yettban aεziz ɣer wid yemεabaren akked ddunit akken ad suksen iferdisen n talwit. Yuɣal unadi yecba alejlej. Anda yedda uḍar ixereq deg tabḥatin anda tekmen riḥa n tmeṭṭut:

Sliɣ-am

Di taqsabt n umeksa

Deg (u)nazeε n wanza

Deg usxenfet n imeṭṭi

Deg (u)suɣu amenzu ntlalit

Ufiɣ-kem:

Tettleḍ ɣef uεebbuḍ inezfen

D asaru

Tudert deg waḍu-s tewwi-d leḥzen, iεebbel i lejqayeq n tilin. Tuccar n lhem mi d-fɣent celḥen aglim n talwit. Timajatin n wurfan mi d-ḍalent ur yemniε ḥedd deg unezgum. Anda-t wexxam deg ur telli tesga unuɣni ? Anda-t ubrid ur neččur d isananen ? Anda-t umdiq deg ur nettmagar lehna iqqeccem leqlam iɣeblan ? Allen yettnadin igli n lisser zrant ur yelli akkin naɣ akka. Sani ara twehi tmuɣli?

Ticki d-icceweq leḥzen

Lferḥ ass-n(ni) yenuɣna

Ticki tecmet tuɣ amkan

Tahuskayt ur d-gri ara

Ticki ussan ccgen i zzman

Yissen i tenxar lehna

D tamuɣli-m i yi-seḥlen

Tleqqem deg-i asirem

Tettenququl tmeddurt ddaw iḍaren n wid yattnadin lasrer yellan. Yuɣal yinig yezzi ɣer wayen yallan d uffir. Ɣer wayen i d-yekkan nnig n wayen yellan. Ziɣ deg-s i yella lkuraj. Deg taεwint n tmeṭṭut i tezga tugma n tebɣest. Deg-s d-yettuddum adif yettaran temẓi ɣer temẓi-s. Seg ixef-is i d-yettlal uzgen n yixfawen-nneɣ i d aɣ- iruḥen d asfel deg lemwaji n tikli urǧin yecban tikli. Deg yimi zelgen lewqat, tuɣal d nettat i d afud yattawin ɣer tegrawla mgal ẓur akked lbaṭal. Deg allen umedyaz tettban d tamurt, d asalu yettawin ɣer tilelli, d nhati yettuɣalen d aḍu ara yesfezwin leɣmam:

Wallaɣ-kem…

Ɣef yidi-m tesbek tugdi

D acmumeḥ ɣef udem n wakli Tleqḥeḍ-d di tewsar temẓi

Ẓriɣ kem….

D tajeǧǧigt ɣef yimi n lfuci

Ferẓeɣ-kem….

Deg anuz n wumden i Rebbi

Kra yellan yekka-d seg tmeṭṭut u yettezi ɣer tmeṭṭut. D nettat i d tazwert d nettat i d taggara. D ixef yeččudun ɣer yixef. Deg tebḥirt-is teǧǧuǧǧug tefsut. Deg yigran deg t-tteddu, imɣan yeskawen tugdi, yettewcrawen tidi zgan mɣin aken iberden yellan d imeckundawen ad gen taggara i wugur i d-yettawi lḥal akken ad iqazem lḥal. Di tikli n tmeṭṭut tettban tudert d amecwer yettawin iman n wa ɣer yiman n wihin:

Ay asirem n usirem

A tin ileqḥen tudert

A tin si necrrew lhem

A telqaq yenɣen taɣert

A cbaḥa iḍebεen udem

Yerran luggaɣet teεfart

D tayri-inem i yi-d- yemmalen

Abrid yettawin s amden

Ait Slimane Hamid

Partager