Ahat…

Partager

Ass n lǧemɛa d ssebt yezrin, yessemlal Forum Kabylie, di Taddart n Tqerbuzt, timuɣliwin d rrayat yerzan ssenf n leḥkum i iwatan i Tmurt n Leqbayel. Ttwanebgen-d ɣer séminaire-a d-yellan ddaw laɛnaya n Taddart : CERAK, FFS, CMA, RCD, MAK d yimwekklen n Tuddar n Tqerbuzt d Zubga. D acu, ɣaben yimḍebren n FFS, n RCD d wid n MAK. Si tama n wid d-yeswejden isaragen ḥeḍren : Said Chemakh, Bessa Mohamed, Idir Ait Maamar, Aziz Tari, Malika Baraka, Hamou Boumediene, Said Khellil, Salah Hanoun, Idir Ouanoughen, Amirouche Lamrani. Ad d-ner lwelha belli wid ur d-neḥḍir ara deg temlilit (am Mouloud Lounaouci d Ahcene Belkacemi) uznen-d isaragen nsen s ttawil n internet.

S umata, ama deg yisaragen ama deg wesqerdec iten-id-iḍfren, tufrar-d tikti n tmanit, ɣas akken yella win iwalan (am Mezwari Lhadi) belli imal n Tmurt n Leqbayel deg tegduda n Lezzayer, akken tedder ar ass-a s waṭas n telelliyin d tugdut.

Ayen ur nedrig ara i tmuɣli di séminaire-a d sswab i yuɣen taqaɛet. Ur d-yelli wexbac, ur d-yelli wemqijew. Wa yettḥessis i rray n wa. Lḥasun ddan lecɣal akken i yessarem Nureddin Bellal, aselway n séminaire : “yeffus neɣ zelmaḍ, d taqbaylit i d iswi neɣ”.

Gar iɛeggalen iqedcen di tedreg n Forum Kabylie, ufraren-d Aziz Kersani, Aziz Tari, Nureddine Bellal d Malika Barka. Rẓan asalu, ssemlalen ssef n wadda d ssef n ufella u mazal ad ddun s tikti-a. Tikkelt-a ahat…

Salas. O.A

Partager