Abruy seg tullist I kemm, i nekk

Partager

Kecmeɣ ɣer tzeqqa n umejjay, ttergigin yifassen-iw, allen-iw, ttruḥunt srid ɣer tewriqin-nni i yellan gar yiffasen n umejjay. Yettwali deg-sent, yeqqar-d ayen yettwarun s trumit, yessalay di nwaḍer-is si teswiɛt ɣer tayeḍ. Yettkemil taɣuri. Ma yella d nekk, ttraǧuɣ kan d acu ara i yi-d-yinni. Aṭas n tiktiwin i d-yettazalen deg wallaɣ-iw d tiberkanin ! Taswiɛt, ur tessefraḥ ara, amejjay, yegguma ad ifak taɣuri, nekk, yebda ṣṣber deg-i, la ifetti. Akken i ruḥeɣ ad neṭṭqeɣ ,

-A Massa… Aql-in walaɣ ayen i d-yuɣalen deg Bilan im …

(yessusem)

 -Ini-d , d acu i d-yeffɣen ?

-Ilaq ad tesɛuḍ ladɣa ṣṣber , acku aṭṭan-agi, ilaq-as aṭas n tebɣest d ṣṣber !

 -Aha a ṭṭbib ini-d , a-t-an tesufɣeḍ-iyi laɛqel, d acut waṭṭan-agi ?

-D axenir (cancer) n yidmaren.

 ( yessusem). Imeslayen-agi, ɣlin-d fell-i am rrɛud , gezzren ṣṣura-iw.  Mačči d nekk i yi-iɣaḍen, maca d yelli i yesɛan kan 10 n wayyuren akked yemma i yeɣlin deg ussu ; d nekk kan i tettraǧu ad ḍilleɣ fell-as, d argaz-iw tayri-iw, amek ara asen-iniɣ lexbar am wagi ? Ččurent-d wallen-iw d imeṭṭawen , kkawen ifadden-iw , teɣli-d tebrek gar wallen-iw , ur ssliɣ i kra seg wayen i d-yenna umejjay, yeḥbes deg-i nnefs. Bɣiɣ kan ad ffɣeɣ syinna. Ula d ṭṭbib-nni, ur bɣiɣ ara ad t-waliɣ ɣr udem-is. Leḥḥuɣ deg ubrid, ad tili ahat d 14h : ageffur la yekkat, medden, ttazalen ; yal wa yettnadi aɣrum-is ; tikuryas si yal tama. Nekk, ur zriɣ anda srusuɣ iḍarren-iw, leḥḥuɣ am tderwict, ur zriɣ sani ara ruḥeɣ, i umi ara ḥkuɣ ? A-t-an yessawal-d umaɛzuz-iw.

 -Azul a tayri , d acu i d am-d-yenna ṭṭbib ? -(tasusmi)

 -Allu , Allu –Aql-in tedduɣ-d s axxam …

Ɣelqeɣ tilifun , ur zmireɣ ad ssaliɣ awal. Uliɣ ɣer ufurgu. Wwḍeɣ s axxam. Argaz, yella yettraǧu-yi , yettqeleq.

 -Ini-d d acu i yellan. Wallaɣt deg wallen-is …

  Tettkemmil

Souhila Yamani

Partager