Accueil Tamazight Ɣerqen deg lebḥar 3 n yimdanen deg waggur iɛeddan

Bgayet - Liḥala n usdisyur amezwaru n useggas-a

Ɣerqen deg lebḥar 3 n yimdanen deg waggur iɛeddan

1236

Deg leḥsabat n wayen i d-yeḍran deg usḍisyur amezwaru n 2018, tewwi-d Tenmehla n Uḥuddu aɣarim (Protection civile) n Bgayet isallen ɣef ujerred n waṭas n twuɣa, tuffɣiwin d yineḍruyen. Ɣef tuffɣiwin n usellek, llant-asen-d merra 13 193, gar-asent 5 982 ɣer yimuḍan, 1 281 ɣer yimejraḥ. Ayen yerzan isehwa n ubrid, ḍran-d 793 seg-sen, seggran-d s 10 n yimattanen d 911 n yimejraḥ. Ma nemmeslay-d ɣef wayyur n yunyu 2018 weḥd-s, ad d-naf llan-d deg-s 196 n yisehwa, i d-yeglan s 10 n yimattanen d 237 n yimejraḥ. Ttwajerrden daɣen 331 n yindaren n tmes, gar-asen wid i d-iḥettmen 481 n uceyyeɛ n yikamyan n usexsi. Am wakken skelsen yirgazen n Uḥuddu aɣarim azal n 3 386 n tmehlin-nniḍen (opérations), abeɛda tid icudden ɣer uḍman n tɣellist mi ara d-tettwasuddes temlilit tanaddalt neɣ tadelsant, neɣ rzan-d walbaɛḍ n yimḍebbren ɣer Bgayet. Ɣef wayyur n yunyu, sensen yirgazen n usellek 109 n yindaren s umata. Ma d ayen yeqqnen ɣer teftist, i wayyur-a n yunyu yezrin, yella-d umḍan n 400 000 n yiɛewwamen, d wugar n 1 000 n tigawin n usellek. Aya deg 33 n teftisin i yettwaɛussen. Yesḥissif lḥal imi ɣerqen 3 n yimdanen deg wayyur-a n yunyu iɣef i d-nettmeslay, 2 seg-sen d igerdan. Yelha ad d-nesmekti belli, akken ad yeǧhed useḥbiber ɣef yindaren n tmes deg tẓegwa, tettwasbedd deg umenzu n yulyu-a, yiwet n tejgut tazirazt ideg ṭṭuqqten wallalen, ama si tama n dduzan neɣ n yirgazen. Ma nga aserwes gar usdisyur-a d win n yilindi, ad d-naf ijerred Uḥuddu aɣarim 13 828 n tuffɣiwin. Seg-sent 6 007 ɣer yimuḍan, 1 071 ɣer yimejraḥ, 836 i yisehwa n ubrid, i d-yesseggran s 28 n yimattanen d 999 n yimejraḥ. Seg yimattanen-a, llan 20 d irgazen, 4 d tulawin, 4 d igerdan. Deg yunyu 2017 daɣen, ttwajerden 164 n yisehwa, s 233 n yimejraḥ d 7 n yimattanen.
M. K.