Accueil Tamazight D acu i d Tafsut n Yimaziɣen ?

D acu i d Tafsut n Yimaziɣen ?

161

Yal aseggas yettezzi-d akken tarwa-s ad t-tesfugel, ad as-terr azal. Acku d azemz yesɛan azal, yettuɣal-d s yiseɣ, syin i d-yebda ubrid. Yejmeɛ-d idles, tutlayt, amennuɣ, asirem d tmaziɣt. D aggur n yebrir, yettwarfed s lḥir, sɣur wid ur nettwexxir. D tafsut umaziɣ, yesddukklen Leqbayel. Deg wazemz yecban wagi, d tikliwin deg ubrid s usenǧaq n tlelli, d isaragen, d ccnawi, d timeɣriwin d lfuruḥ i d-yettilin deg yal tama. Tafsut n Yimaziɣen d aneḍruy i yettwasfuglen 39 n yiseggasen-aya ar ass-a. Kullec yebda-d s tidet ass n 10 deg meɣres 1980 mbeɛd mi yugi udabu n tallit-nni ad d-yili usarag n Mulud Mɛemri ɣef tmedyazt n teqbaylit taqburt. Seld agdal n usarag-a, tamurt n Leqbayel merra teddukel u tekker mgal tamḥeqranit-a d maḥyaf-a ɣef tutlayt n lejdud. Tettwaḥsab d tanekra taɣerfant tamezwarut deg tmurt n Lezzayer segmi i d-tḥella timunent-is deg 1962. Llant-d tmesbaniyin d yisundad deg tmurt n Leqbayel akked Lezzayer tamanaɣt, maca tiririt n udabu ɣef wannect-a, tella-d qeṣṣiḥet, acku aṭas n wid yettwaṭṭfen d wid yettwawten seg yimesbaniyen. Ass n 20 di yebrir 1980, yella-d userreḥ n wid yettwaṭṭfen, akken daɣ i d-yella uɛiwed n usɛeddi n ukayad n lbak i tikkelt tis snat, tanemmirt tettuɣal i tuddsa n tesnawiyin n tmurt n Leqbayel i yellan tettnaḍaḥ iman-is deg unnar lawan-nni. Seg yimir ar ass-a, yettwasfugel wass n 20 yebrir deg tmurt n Leqbayel d tirni, yal mi ara d-yeḥḍer ttilit-d tfaskiwin d tmeɣriwin n ccna sɣur tiddukliwin tidelsanin. D ass n lficṭa daɣen, imi iɣerbazen meddlen tiwwura-nsen deg wass yecban assen.

Kh. A