Accueil Tamazight Gar uheggi n tikliwin n lǧemɛa akked yizririḥen n yiḍ

Iɛedda Remḍan n useggas-a deg talwit !

Gar uheggi n tikliwin n lǧemɛa akked yizririḥen n yiḍ

99

Yemgarad s waṭas Remḍan n useggas-a ɣef wid n yiseggasen iɛeddan. Xas ulamma yella-d niqal ucetki n yimdanen ɣef ssumat n yisufar n wučči i yulin ussan-nni imezwura, meɛna cwiṭ kan akka ttun yakk medden taluft-a. Ttun-tt imi yella wayen yugaren-aya, neɣ yella wayen i ten-iceɣbel ugar n wučči. Ayen i yeṭṭfen nezzeh allaɣ-nsen d tikliwin-nni n yal ass n lǧemɛa. Ma yella nger tamawt deg yiberdan neɣ deg temdinin, ad naf ula d zzɛef yinqes ɣer yimdanen, aseggas-a: Ur ttnaɣen ara; ur ttemqellaɛen ara s waṭas am zik.

Nezmer ad d-nini iɛedda Remḍan deg talwit am tikliwin-nni n yiberdan. Acimi ulac rregmat, ulac isuɣan, ulac tamḥeqqranit? D talwit deg yiḍ deg wass! Tiririt ad tt-naf, ahat, ɣer tmeṭṭut-a ara d-yemmeslayen. Tenna-as yiwen n tmeṭṭut i mmi-s: “D acu txeddmem yal ass n lǧemɛa mi tettruḥum ɣer tikliwin ?”. Yerra-as-d: “Nleḥḥu, yal wa amek yettsuɣu u yal wa d acu i d-yeqqar”. Dɣa, tekker tettḥellil-it teqqar-as: “Annaɣ a mmi! Awi-yi ihi ass n lǧemɛa i d-itedun ɣer tikli, ad suɣeɣ s ṭṭeq n taɣect-iw, ad kkseɣ meqqar ciṭ ɣef wul-iw”.

Diɣ netta, akka yal ass n lǧemɛa, ttemlilin-d yimdanen, ttsuɣun ɣef wudem n udabu, ttekksen urfan-nsen deg-s. Mi d-yeččur uffad-nsen d uguren akked yiɣilifen n ddurt kamel, ad t-smiren, ass n lǧemɛa, deg yiberdan, ad qqden ulawen-nsen imi i d-ufan tura iɣef ara tesneɣlen. Zik, yal wa itekkes zzɛef n Remḍan deg wayeḍ. Tura, ufan-d axsim i ten-icerken. Ufan-d ssebba n yiɣifen-nsen. Acu kan, aya, yelha seg tama, iḍur seg tama-nniḍen imi bran i ṭṭbel deg waman ɣef wayen iḍerrun sdat n yixxam-nsen: Texla neɣ teɛmer, ur d-cligen ara. Tili amek ara ssusmen yimdanen ɣef lbaṭel i d-yettilin deg tɣiwanin, lbusṭat d wayen-nniḍen imi xeddmen kan sin n wussan i smana?

Tili, amek ara sussmen ɣef uneḥbus n yimeɣnasen n tlelli d tuddut iɣef ttnadin, nutni, yal ass n lǧemɛa ? Tili amek ara sussmen ɣef wid igedlen isaragen yettmeslayen ɣef tlelli d tugdut i ssuturen, nutni, deg yiberdan ? Tili amek ara ssusmen ɣef wid i iḥesben Kamal Fexxar d arebrab imi netta d Amaziɣ amẓabi? Iḥqa, mačči d lawan. D lawan kan n lmut, d lawan kan n rregmat deg Leqbayel. D lawan kan ad tefkeḍ afus deg gma-k. D lawan kan ad tnekkreḍ laṣel-ik akked tmeslayt-ik taqbaylit. D lawan kan ad tettuḍ tidak n Nna Fa. Yenna-as winna: “Ur tezmireḍ ara ad tiliḍ, a winnat d win tebɣiḍ. Ili-k kan d keččini”. Neɣ, ahat, ulac waqila axtiri: Ya d Benbadis, ya d tamettan am Fexxar? Akken yebɣu tili teswiɛt, Lɛid tameggazt i yal yiwen.

Hocine Moula