Accueil Tamazight Gar yiḍebbalen, icennayen d wayen-nniḍen

Timeɣriwin deg tmurt n leqbayel

Gar yiḍebbalen, icennayen d wayen-nniḍen

16

Yekfa unebdu, kfant yid-s tmeɣriwin, ifukk ccḍeḥ d uhuzzu n wammas. Ad steɛfun yimdanen seg zzḍiḥ n tmeɣriwin n zzwaǧ, ad uɣalen ɣer lecɣal-nsen. Timeɣriwin deg tmurt n Leqbayel, ssemliliyent-d yakk iɛeggalen n taddart, ula d wid izeɣen berra i taddart seg wid i s-yefka lḥal i bab n tmeɣra, yessefk ad d-ḥeḍren lawan-nni, imdanen merra beṭṭun lferḥ d win neɣ d tin ara izewǧen. Acu kan iseggasen-a ineggura, yennulfa-d yiwen n wallal atrar, fell-as i tteklen yimdanen ad asen-icebbeḥ timeɣriwin, ttafen-t d amɛiwen.

D ddisk juki, d wa i yeṭṭfen amkan n yiḍebbalen d wurar n lxalat d uɣenni n yirgazen s ufus. Ddisk juki, akken i yelha i diri-t. Seg tama, yessekcem-d tatrarit ɣer tmeɣriwin-nneɣ, yessenɣes leɛtab ɣef medden, tizlit i ak-yehwan n ccḍeḥ ad as-tesleḍ. Maca, seg tama-nniḍen, sser-nni n tmeɣra n zik iruḥ, urar n lxalat qrib ad iquc deg tuget n tuddar n temnaḍt n Leqbayel. Anida-t sser-nni n zik mi ara d-ttawin yirgazen s yiwen ṣṣut ccnawi yettcebbiḥen tameɣra, am : “Ass-a d tameɣra ad nezhu merra”. “A tala iluɣen, d acu i kem-yuɣen”.

“A yifer ibawen yulin d asawen”. “A neɣ nniɣ-am”. “Acu i d-yeɣlin ar umnar” …” Nesḥasef ɣef Qasi abudrar, Buɛlam Titic, iḍebbalen n At Ɛebbas d teɣratin n tullas. Segmi i tekcem tetiknulujit s ixxamen, ɣas tegla-d yid-s s ubaɣur d tussna i tmetti taqbaylit, maca leɛwayed d wansayen d wamek i d-ttilin tmeɣriwin beddlen, imdanen uɣalen smenyifen tatrarit fessusen ɣef wayen i d-irennun ccbaḥa d sser i lfuruḥ i ttgen. Taggara-a maḍi, ttwaḥsabent tmeɣriwin d taruẓi n uqerruy, win testeqsaḍ ad as-tiniḍ tella tmeɣra deg uxxam n leflani, ad ak-d-yerr, ad ak-yini uf, neɛya di tmeɣriwin n tura, ṣeddɛent iqerray-nneɣ. Ihi, wissen ma d asirem neɣ d targit, akken ad d-yuɣal sser i wayen akk i ɣ-tekkes tsenselkimt d tatrarit, ɣas ma nessemras-itt i wayen yelhan”, i d-yenna yiwen urgaz

Khaled Achoui