Accueil Tamazight Llan-d sin n yisikwan imaynuten

AT ƐISSA MIMUN - Mazal yettkemmil leqdic adelsan

Llan-d sin n yisikwan imaynuten

16

Iɛawed yeḥya-d leqdic adelsan di tɣiwant n At Ɛissa Mimun, mbeɛd ussan n yimuras n unebdu. Ihi dɣa, tiddukkla tadelsant “Imnar n Tdukli” n tɣiwant-agi, thegga-d i tikkelt-nniḍen tiwwura yellin (portes ouvertes) ɣef tddukkla-a, leqdicat-is akked umezruy-is. Ad d-yili waya, taggara n ddurt-agi sdat-nneɣ (lǧemɛa d ssebt) 12 d 13 cutember 2019, deg uɣerbaz amenzu “Hacemi d warraw-is” n taddart n Tḥanut. Syin akkin, ad tebdu tallit n ujerred ɣer yisikwan (ateliers) ama d wid n tutlayin-a : tamaziɣt, tafransist akked teglizt ama d win terbaɛt n ccna (chorale) neɣ win n usuneɣ (dessin).

Leqdic-a, ad d-yili ussan n 20, 21, 27 d 28 deg waggur-a n cutember ideg nella. Ma d beddu n leqraya, yetturaǧu ad yili ussan n 11 d12 tuber 2019. Ɣer taggara, ad d-nesmekti kan belli aseggas iɛeddan, ugar n 60 n yigerdan i yeɣran deg yisikwan n tutlayin-a : tamaziɣt, tafransist akked teglizit. Imi isikwan-a n usuneɣ d terbaɛt n ccna d imaynuten, armi d aseggas-a i ten-id-rnan.

A. A.