Accueil Tamazight Tenɣa tmacint yiwen n urgaz

Sidi Ɛic

Tenɣa tmacint yiwen n urgaz

74

D tawaɣit-nniḍen, tin akken i d-yeḍran taṣebḥit n wass n ahad ɣef 7h, tegla s yiwen n urgaz yesɛan 70 n ssna di leɛmer-is, mbeɛd mi t-terkeḍ tmacint deg temdint n Sidi Ɛic. Tamacint-a, tettawi gar snat n tamiwin, Bgayet d Bni Menṣur. Argaz-a (A. L.), iruḥ ad yezger abrid, uqbel ad d-telḥeq tmacint ɣer umkan, dɣa tegla yis-s d asfel. Imir-a, tafekka n umettan, tewwi-tt terbaɛt n uḥuddu aɣarim srid ɣer sbiṭer n Sidi Ɛic. D ayen ara aɣ-yeǧǧen ad d-nini ar taggara, (leḥder yugar leqḍeɛ) akken i t-qqaren wat zik. Yewwi-d ɣef yal yiwen iruḥen ad yezger abrid-a n tmacint neɣ ileḥḥu ɣer tama-s, ad imuqel akken ilaq, u ad d-yerr s lexber belli ulac amihi.

Kh. A.