Accueil Tamazight Yezzi wawal deg-s ɣef tsekla tamaziɣt d wungal-is

BUZGAN - Timlilit taseklant n Cabḥa Ben Gana

Yezzi wawal deg-s ɣef tsekla tamaziɣt d wungal-is

39

Sendiḍelli n ssebt, 22 deg waggur-agi n yunyu ideg nella, ɣef 14h00 n tmeddit, tella-d temlilit tis 98 n tidukla tadelsant Tiɛwinin n Buzgan.

D asarag, i d-yesduri deg Wammas adelsan Ferḥat Remḍan n tama n Buzgan deg lwilaya n Tizi Uzzu. D timlilit ideg i d-temmeslay tmarut d tneggalt akked tmedyazt Massa Cabḥa Ben Gana i d-yewwin awal s telqay ɣef wazal n tira s tutlayt n tmaziɣt, ladɣa tantala taqbaylit, imi ɣef wakken i t-id-tenna: “Ad meslayeɣ kan ɣef tira s teqbaylit, imi s kra n wayen ɣriɣ d ungal s teqbaylit i yettwaru, sarmeɣ yiwwas ad ɣreɣ ayen yettwarun s tantaliyin-nniḍen”.

Tmeslay-d diɣ ɣef wungal yettwarun s teqbaylit, d acu i d azal-is deg tsekla tamaziɣt d tmaḍlant s umata. Tfurest diɣen tagnit, tneggalt-agi tilemẓit n 30 n yiseggasen, tewwi-d awal ɣef wazal n tutlayt d usenfali yis-is, anida i d-tenna belli: “S ttawil n tutlayt i nessawaḍ ad nsenfali ayen i d aɣ-iqerḥen, s yimeslayen i d aɣ-iɛeǧben…”. Am wakken daɣen, i d-tutlay ɣef tira n wungal-is amenzu i wumi tga isem-agi “Amsebrid” i d-yeffɣen deg furar yezrin ɣer tezrigin Imru di Tizi Uzzu, yerna yis-s i tufrar deg temsizzelt n tira Yamina Micakra n wungal amaziɣ deg useggas n 2018.


Yella-d daɣen uskasi sɣur wid i iffuden tamussni d yidles, imi netta teɛreḍ amek ara d-terr akk i yisteqsiyen i d as-yettunefken ɣef teɣzi n ssaɛa. Ɣer taggara maḍi, tella-d tegnit n usenzi s ubuddu n wungal-agi-ines i tura gar 2010 d 2012, i d-yeffɣen di furar 2019.

Ad d-nesmekti kan belli Cabḥa Ben Gana, d taneggalt s tmaziɣt s wugal-is amenzu “Amsebrid”, d tamarut daɣen n tullist “Amsebrid” di 2015. D tasdawantt deg ugezdu n tutlayt amaziɣ di tesdawt n Mulud Mɛemmeri n Tizi Uzzu, deg uswir n master 2 di tuzzagt n tsenalsit. Tlul ass n 30/12/1989, deg taddart n Kuku i d-yezgan di tɣiwant n At Yeḥya di Micli.
A. A.