Accueil Tamazight Yir sellum

Cwiṭ seg tmucuha n leqbayel

Yir sellum

108

Tagi, d tamacahutt γef win i iγurren iman-is, yenwa yefhem ddunit. Tameṭṭut inehhun yelli-s γer leṣlaḥ acku teẓra mebla ṣṣwab ulac tifrat, ma d tin i irenun zzit i tmes, deg yijufar-is kan ara teṭṭef.

Yiwet n tmeṭṭut si tid ur tt-nebni γef ṣṣeḥ, truḥ γer yelli-s, tufa-tt-in tezεef, mi i tt-testeqsa γef sebba, tenna-as: « Ulac a yemma, d cwiṭ n wawal kan i d-yellan gar-i d urgaz-iw.

Di lεuḍ ad tt-twehhi γer ṣṣwab, ad as-tini ‘’a yelli tameṭṭut iḥercen d tin yettsaεafen argaz-is, d tin isebbṛen ittsaεafen, win ittqabalen igersan d izilan γef lağal-is’’, tenna-as: « Welleh a yelli, ma hennaγ alamma walaγ-kem terriḍ-t ddaw iḍaṛṛen-im ». Mi i as-thedder, argaz issel-d seg umnaṛ n tewwurt, tameṭṭut tγil deg uzniq i yella. Nettat teqqaṛ-as: « A yelli, argaz am sellum ali-t kan dderğa dderğa alamma tuliḍ-t.

Imiren ad txedmeḍ deg-s ṛṛay-im. Yuγal, yekcem-d urgaz, yenna-as: « Lεeslama a taḍegalt ». Taḍegalt, teffeγ ur as-terri ara.Yenna urgaz i tmeṭṭut-is: « Acu akka yuγen yemma-m, εni tqerjeḍ-as daγen cwiṭ-nni n wawal yellan? ». Tameṭṭut: « Ahakan, ayen tebγiḍ ɣer γur-s ad tawḍed ». Yiwen wass, tebɣa tmeṭṭut, ad terkeb aḍu-nni i as-temla yemma-s. Yewwi-tt-id urgaz-is, yesleγẓam-as afus-is.

Truḥ-d yemma-s la tettcetki i lğiran. Yeffeγ urgaz-nni γer tḍegalt-is: « Ala a taḍegalt, mačči d nekk i as-yeslγeẓmen afus. Yelli-m, tebγa ad tali γef sellum-nni i as-d-temliḍ, yuγal tezgel yiwet n dderğa, dɣa, teγli-d. Tameṭṭut, tefhem tamsalt, tuγ-itt mkemmed tessusem. Ya saεd n win yemlan abrid n ṣṣwab.

Yahia Yanes