Accueil Tamazight Zzit n uzemmur: Tabaɣurt ur nufi ibeddi

Tamurt n leqbayel

Zzit n uzemmur: Tabaɣurt ur nufi ibeddi

112

Neẓra merra tettwassen Tmurt n Yiqbayliyen s uzemmur. Drus maḍi ara tafeḍ d tiwaculin ur sɛint aɛerqub n tzemrin deg tferkiwin-nsen, deg walbaɛḍ n yidigan n yidurar ɛlayen. Ala ma yella ur llint d tinasliyin deg wadeg n tnezduɣt, neɣ senzent ayen tuɣ sɛant d akal neɣ d aɛerqub. Ulamma iseggasen-a ineggura, ɣef wamek i d-iban lḥal, ad yili yenqes azuḥ umḍan ajemmal n tzemrin ɣur Yiqbayliyen.

Tamentilt n waya d aqlaɛ-nsent sɣur medden, neɣ d indaren n tmes i d-yettilin yal tasemhuyt yeḥman deg yidurar, gellun s tmeyyatin n tzemrin d yigiman n yileqqamen. D ayen i tent-yettaǧǧan, ma ur rɣint seg uẓar, ad d-ggrint d aḥeccad kan war lɣella. Yuɣ lḥal, taluft n tnekkra n tmes deg unebdu, tuɣal d aɣbel ameqqran n yal akerraz, n yal bab uɛerqub. Abeɛda imi yal tikkelt ur tettbin tsebba tidettit n uqlaɛ n tmes. Wa yettmeslay-d ɣef ufus n umcum, wa ɣef tsertit n ddula n Lezzayer, wa ɣef ugama d wayen yettenḍeggaren d tiɣawsiwin ideg tettleqqim tmes mi ara yili uɣurar. Aredmani, ɣas ad mgaradent tmentilin, agemmuḍ d yiwen; d tizemrin i yettruḥun d tiseflatin, ttuɣalent d iɣed yal aseggas. D acu, ulamma yettaɣ-itent seg tikkelt ɣer tayeḍ uzemmur di tẓegwa d lexlawi, maca mazal yettilili gar tbaɣurin timenza n yimesdurar.

Dɣa, yal lawan n ubray d tirza ɣer lmaɛesrat, tessefraḥ lɣella at iɛerquben s tseddarin yemgaraden. Tuget seg-sen seg lmaɛesrat tatrarin i d-ttawin azemmur-nsen d zzin, imi qrib negrent dayen lmaɛesrat timensayin. Akkin i tarrayt n ubray d usiweḍ n zzit s ixxamen, ayendin d tiwaculin uɣur yettzid zzit yal aseggas, bɣant ad t-senzent ad d-skecment adrim. D acu, deg umecwar-a gedged i d-ttmagaren uguren; zzit yella s waṭas i tnezzut, win ara t-yaɣen ulac. Tikwal d iɣriben i ixeddmen di twilayin-nniḍen, abeɛda tid n uneẓruf, i t-yettaɣen di Tmurt, ttɛawaden-as tanezzut anda akken qeddcen.

Ayen i d-ibanen, am wakken yesra waya i yiwen n wahil beddemma ara d-yelhun s usuffeɣ n zzit-a n yidurar izwawen ɣer waɣiren-nniḍen, neɣ acuɣer mačči ɣer tmura tiberranin. Ula d iɣriben Izwawen i yettidiren di Fransa neɣ Kanada, tikwal yettḥettim-iten lḥal, ttaɣen-t s ssuma ɣlayit maḍi maḍi, awi-d ukan ad t-sɛun. Aredmani, zzit n uzemmur d tabaɣurt tagamant n Tmurt n Yizwawen uɣur ilaq ad d-tezzi lhelwa. Ttjara iwennɛen d usefti iwatan deg tanga-a yeḍḥa-d d uzrib i ugerrez n tdamsa d waddad n tudert n Uzwaw, si tama.
M. K.