Uccen d tneqlet

Partager

Macahu tellem cahu, Rebbi aD tt-iselhu, ad tt-iɣzif annect n usaru. Qarren yiwet n tikkelt, yessaweḍ laẓ uccen ɣer yir tagnit. Ihi, la ileḥḥu yettemḍerkul armi yufa yiwet n tneqlet, tekna seg wakken teččur d tibexsisin, llan ula d iḥbuben. Yuɣal, yeffeɣ-it laεqel, yeqqim la itett armi yebzeg uεebbuḍ-is. Yekker ad iruḥ, yezzi ɣer tmeɣrust-nni, yenna-as: ‘’Ad am-yefk Rebbi ṣseḥḥa, s tidet daymi i am-qqaren nneyyya n tbukart i yettarwen snat tikkal deg useggas, teččureḍ d lxir. Iεedda lweqt, yezzi llaẓ ɣef wuccen ageswaḥ, ur yufi d acu ara iger ɣer yimi-s. Am win ara t-id-yesmektin, yerra srid ɣer tneqlet-nni di ccetwa, yaf-itt-in ala isɣaren, acku di tegrest, tineqlin iɣeli-asent yifer, gerrint-d d tiεeryanin. Daymi i qarren: ‘’Aṭas i yezha di lexrif, di ccetwa, yedda εeryan’’. Yerfa wuccen imi ur d-yufi ara nnṣib, iḍmeε, yezzi ɣer tneqlet-nni, yenna-as: D ddɣel-nni i yellan deg wul-im, i akem-yeǧǧan akken d taεeryant’’. Awal s lmaεna-s.

Yahia Yanes

Partager