Ulint ssumat n yisufar n wučči

Partager

Tuɣal tura am wakken d lɛadda. Yal mi ara d-yaweḍ waggur n Remḍan, ad alint ssumat n yisufar n wučči. D tagnit anda ttfarasen kra n yimetjaren akken ad senzen s leswami ɣlayen. Deq leswaq, nufa mgaradent leswami n yisufar, yal yiwen s lebɣi-s: Wa yesnerna deg ssuma, wayeḍ yeǧǧa-tt akken tella. Xas ulamma tenna-d tneɣlaft n tjara d akken ssumat n lxuḍra, lfakya akked uksum ad subbent, maca deg unnar, nettwali d ayen-nniḍen i iḍerrun.

D ayen ara yeǧǧen ameɣbun, ur yettizmir ara ad d-yaɣ ula d isufar i yettuḥesben d igejdanen n tgella. Seg tama-s, tiddukkla yettḥaraben ɣef umsider (APOC), ur tessusem ara imi d-tenna deg yiwen wulɣu “ma yella win iwalan ametjar ur iquder ara ssumat i d-tefka tneɣlaft, ad aɣ-d-yessiwel akken ad d-yeccetki”. Ɣef waya, dɣa, nesteqsa kra n yimsewqen, a-t-an wayen i d-nnan : “Ulint ssumat mačči d izli, ladɣa ussan-agi imezwura. Dɣa, ttmer, ur tezmireḍ ara ad t-tennaleḍ”. Ma H. G, tkemmel yenna-d: “Mi i d-yewweḍ waggur n Remḍan, aṭas n yimdanen i itteffeɣ leɛqel, ttaɣen kulec amzun akken ad tekfu lxuḍra-agi. Ma yella wid teɛna temsalt di lwilaya, ilaq fell-asen ad d-ffɣen akken ad ɛassen wigi ixeddmen leswami akken i d asen-yehwa acku di yal tamnadt amek ara tent-tafeḍ, ur ɛdilent ara”. Ma d wayeḍ iwala d akken : “Ula d imdanen, ilaq ula d nutni ur ttaɣen ara mi ara walin kra iɛedda tilas, syin akin taɣawsa-nni, ad tṣub di ssuma, imi akka i bɣa. Ula d wid yettɛassan, ulac-iten deg unnar. Teḥsiḍ kan d anect-agi ara yilin !”

Souhila Yamani

Partager