Par DDK | 25 Juin 2018 | 711 lecture(s)

Deg tnewwalt n leqbayel

Aɣrum n uzumbil

Isufar

- 275 g n lfarina
- 100 ml n waman
- 75 ml n uyefki
- 10 cl n zzit
- 1 n tcelwiḍt n yiɣes n lkuca
- 1 n tɣenjawt n lmakla
n ssker n uwren
- 2 n lkumcat n yiɛeqqayen n uzumbil
- 1 n tɣenjawt n lqahwa n lmelḥ

Aheggi

Qlut-d iɛeqqayen-nni n uzumbil daxel n tmeqqlit mebla zzit neɣ udi. Sxelḍet daxel n lḥila aman, ayefki, zzit, ssker, iɣes n lkuca akked yiɛeqqayen n uzumbil, tanfem-as ad yali azal n 1h30’. Suzret-as i urekti-nni lfarina, tmesslem-d 6 n takurin, tanfem-asent diɣ ad alint azal n 30’. Seḥmut lkuca 200, terrem aɣrum ad wwent azal n 25’. Sufffet-t-id, tanfem-as ad yismiḍ. S tezmert-nwen.
Daya

0