Par DDK | 2 Juillet 2018 | 682 lecture(s)

Deg tnewwalt n leqbayel

Aɣrum n lḥemmeẓ

Isufar

- 50 g n wudi
- 200g n lfarina n lḥemmeẓ
- 150g n lfarina
- 2 n tɣenjawin n lqahwa n lmelḥ
- 2 n tɣenjawiw n yiɣes
- 35 cl n uyefki
- 2 n tmellalin

Aheggi

Sefsit udi-nni daxel n teṭewwan s tmes taḥlawant. Syin, sxelḍet lfarina, lmelḥ akked yiɣes. Xedmet amruj, rnut timellali-nni, syin rwit kullec s tɣenjawt n uqeccuḍ, u trennum-as ayefki-nni, ciṭ, ciṭ. Smiret udi, tkemmlen arwi. Smirent-t daxel lmul, terrem-t ɣer lkuca ddaw n 180 c i wazal n 30’. Mi d-yewwa, ad d-yettwakkes i wakken ad yesmiḍ. S tezmert-nwen.
Daya

0