Accueil | Tamazight

Tamazight

IḤIṬUSEN - Tafaska n tmeẓla (uzzal)

Yekfa usiher-a, ass-nni n larebɛa, tezrigt-is tis 4

13-08-2018

D tasqamut n taddart n Yiḥiṭussen akked Tiddukkla tadelsant “Sebɛa Zbari” n taddart-agi n Yiḥiṭussen, i d-iheggan tazrigt-agi tis ukkuẓet (4) n tfaska n tmeẓla (la forge), i yeddan ɣef teɣzi n tlata wussan.<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
La Presse Algérienne