Acu nessus i izedɣen Tafriqt n Ugafa ?

Partager

Ata-n ɛeddant tefranin n tejmaɛt taɣelnawt n tmurt n Lmerruk ! Wissen kan tura tagrawla n furar ma d aya i tettraju neɣ d ayen nniḍen ? win yettmeslayen s yisem n tneɣlaft n Daxel di tmurt-a yefka-d s wudem unsib igemmaḍ n tefranin-a anda i d-yufrar ukabar n teɣdemt d unegmu s waṭas n leswat. Ur yeffir ɣef yiwen, akabar-a yuɣ-d aẓar seg tneslemt, leɛdel iɣer yessawal d win yellan waqila di zman n Quric. Limer kan tura ad nezzi tamuɣli ɣer deffir ad nwali tigrawliwin-a n waɛraben d wanda i ssufuɣent, ladɣa tid i d-ibanen. Libya, yendeh waɛbar amezwaru di Ben Ɣazi, tamnaḍt i ɛemren yimaziɣen. Urɛad yeɣli leḥkem n Lqeddafi, di Ṭrables i d-yeffeɣ wulɣu amezwaru i d-ibegnen abrid ara taɣ tmurt : ccariɛa tineslemt. Di Tunes, d Lɣennuci i d-yufraren s ukabar n Nahda. Di Lmerruk d nutni. Ɛecrin n yiseggasen ɣer deffir d imesḥaf-a daɣ i d-yufraren di tmurt n Lezzayer. Ahbuh ! kfan waqila yimagdayen ? Ahat Masensen ad yenxerwaḍ deg uẓekka imi tamurt i d-iḥella s lḥif teqqel i yimesḥaf ad tt-ɣelten.

Akka ihi i yesrafeg usirem n waṭas n yimaziɣen di Libya, wid akken yenwan fɣen i lebda si leḥkem amesbaṭli n Lqeddafi. Di Tunes, wid yettrajun tafsut n lyasmin qublen iquranen, iwakken ad d-rnun wid n Lmerruk ara irun ɣef zher-nsen.

Wissen kan ihi d acu n twekka i izedɣen Tafriqt n Ugafa, imi mi tenwa ad teffeɣ si ṭṭlam ad tt-id-mmagrent tillas.

S. M

Partager