Tabrat d ukaskiḍ (2)

Partager

Tabrat d ukaskiḍ d taceqquft i d iyi d-tekka tiktideg yimi i ɣriɣ taceqquft yura tahar weṭṭar (Ddurt-a ad zzin imeɣrasen)

Dɣa tazwara iswi-iw ad t-id erreɣ ɣar teqbaylits akken refdeɣ amaru yurag-d wayen nniḍen nek ɣuri zemreɣ ad d-iniɣ d ayen akken isxezneɣ i d yemmaren, daɣen d akken tezzi lelha-w ɣar tullist n tmeččimt n ufellaḥ ass-n i as-yessena bab n wayla ad ak-xelseɣ , afellaḥ yedla ar lǧib-is imudd-as tameččimt yenna-as axx ayen tewzen d ayen id iyi d tewwi ad iyi tselkeḍ ihi xseɣ kan ad iniɣ lewṭab n yiwen ur tettqaddan ara yedrimen, wala tijmilin, win yebɣan ad as-yerr tajmilt ad yeddu deg wubrid i d-yewwi nnig waya d akellex

Dda Ḥemmu: dɣa akken axir, aqerru ad yebuḥru, tamusni ad d tennerni, dɣa din ad ferzent temsal, akaskiḍ d uzzal: di tama ad d yuɣal, tamusni ad tlal ad as ner azal, yerna tura imusnawen ad kksen ikaskiḍen neɣ lxersum ad asen-d afen udem nniḍen, i ycebḥen, iwulmen tagnitt-a, ihuh ihuh! (i wexxer fella-s yemmuqel-it) ur d yerni y ara akk fella-k, ekkes, ekkes …

Abusṭawi: Kellex kellex a Dda Ḥemmu kellex, i yeẓran ala win yewten d win yettewten.

Dda Ḥemmu: walaɣ! Ala nekk i d ak-d issutren ad iyi-d teɣreḍ tabrat, d kečč yugin i ywalan ula d akka ar tura ur y-itt-id qqideḍ ara ah! Ayɣer ur y-id-sɣarayeḍ ara tabrat?! yak d kečč i tt-id-iwwin ?

Abusṭawi: tiwin d nekk i tt-id-iwwin? ɣur-k kan ad iniḍ d kečč i tt-id-yuran.

Dda Ḥemmu: ah! Tabrat d tabrat awi yeẓren d acu i d-tewwi!

Abusṭawi: ad tawi lferḥ.

Dda Ḥemmu: I win i tt-id-yuran, wamma nekk-i ur cukkeɣ ara, akken tessafeseḍ i yessaẓiɣ.

Abusṭawi: waqila…!

Dda Ḥemmu: waqila yemmut.

Abusṭawi: nekk uzleɣ-d, ɣilleɣ ad ak sferḥ-ɣ aziɣ ….!

Dda Ḥemmu: limer yegla yes waqila, yiwen yemmut wayeḍ atan wissen anida dɣat-ik.

Abusṭawi: tebɣiḍ ad ak tt-id-sseɣreɣ?

Dda Ḥemmu: i ukaskiḍ-ik? yak ulamek !

Abusṭawi: d ulamek-a i d aɣ yessawḍen ɣar da, awi-d awi-d, anida tebɣu taweḍ, akken tebɣu tas-d.

Dda Ḥemmu: awah! Ala aya ur d nḍerru ara, aw! ad qebleɣ ad iliɣ d (sebba) tamentilt n txeṣṣart-ik a wah! Ɣer tagara n ccib-iw ad gemreɣ dnub, ayen yellan fella-k ad t-id rreɣ fell-i awah! Ayen yellan din anef-as kan din.

Abusṭawi: awi-d awi-d nekk ẓẓriɣ.

Dda Ḥemmu: ihi ula d nekk ad ẓreɣ.

Abusṭawi: aw! amzun ur teẓriḍ ara! aha aha! awi-d ad ẓreɣ.

Dda Ḥemmu: ah! yewqem fell-i, ma d kečč tettnadiḍ ad teẓreḍ ma d nekk fiḥel ad ẓreɣ. ihi tura ur teẓerreḍ ara alama ẓriɣ yerna ma ..

Abusṭawi: ur yelli wayen ara teẓreḍ ɣer ɣur-i

Dda Ḥemmu: ad ẓreɣ …. Ekkes akaskiḍ-ik.

Abusṭawi: ala ta ur d nḍerru ara

Dda Ḥemmu: ula d nekk tabrat ala.

Abusṭawi: i tura d akskiḍ i d leqraya ?

Dda Ḥemmu: anida ḥsiɣ? d kečč i tilsan i ywalan.

Abusṭawi: atan kkseɣ akaskiḍ

Dda Ḥemmu: ad waliɣ aqerruy-ik.

Abusṭawi: atan ibaned uqerruy-iw.

Dda Ḥemmu: ekkes-it s yin akin ad ag-d-iniɣ.

Abusṭawi: ah tura mi tebɣiḍ ugiɣ.

Dda Ḥemmu: imi tugiḍ bɣiɣ, ala, ula d nekk d azerf-iw ad agiɣ

Abusṭawi: ak-id-iḥir ufus-iw wiyak!

Dda Ḥemmu: akka i d lehdur, kečč tura amzun teɣriḍ, tessneḍ, tfehmeḍ…!

Abusṭawi: akken yebɣu yili nekk aqli, d nekk mačči am kečč.

Dda Ḥemmu: tedduriḍ s ddaw ukaskiḍ txelɛeḍ deg iman-ik, terniḍ tessexlaɛeḍ deg wid ur k nessin wamma dadda-k Ḥemmu acḥal d tazla ɣur-i acḥal n lejmaɛ, acḥal yeṭṭafar deg-i, netta yettnadi fell-i nekk regleɣ-as ugiɣ-t, d ayemmi i k-id-i-saḥ, akaskiḍ n dadda-k Ḥemmu: d tajerduɛt iɣummen tuyat-iw,wamma aqerruy-iw di tacacit-iw, tacacit ur yettawi ubeḥri, ur yezmir yiwen ad iyi-tt-yekkes, tacacit, teẓḍa s ufus tebbuḥra, mi tellufḍa, ad tirid wamma win-na ma wer k-iskufer ur k isbuḥru am netta am tamacint it-id igan, ula d tamacint d rruḥ, tacacit n taduṭ, taduṭ d ilmal d kečč ara t-id-irebbin, ara t-id-yesekkren ad ak i ssider wa ak yesdari, wamma win deg yexleḍ waluḍ akk d ubelluḍ ma yeɣli-d fella-k yerẓa-k ma teɣliḍ fella-s yerẓa-k.

Abusṭawi: aziɣ aṭas i yefren deg-k!

Dda Ḥemmu: ur tufiḍ i yellan yeffer, aqel-i suḍ-iyi ad afgeɣ d lxali ur tufiḍ iyi-d-yeqqimen ala tabrat-a.

Abusṭawi: tabrat-ik tuɣal ɣef tebratin

Dda Ḥemmu: d kečč i yebɣan akka

Abusṭawi: d acu n tmara i yaɣ yerran, nebda-tt di lqahwa tuɣal ɣer tuzma.

Dda Ḥemmu: ur telli d tuzzma, ur yelli, d ayen yellan, kečč yeɣran ah! alqari aɛağaba ya Rebbi akken ad ayi-tt-id-tesseɣreḍ tuli tṣub.

Abusṭawi: d axeddam ur stufaɣ ara.u yerna ur d iyi ssefk ara.

Dda Ḥemmu: atan d axeddam, s ukaskiḍ!

Abusṭawi: tuɣaleḍ-d diɣen ɣer ukaskiḍ-nni!

Dda Ḥemmu: D wa ak yerwin liḥala, tamusni tella maca ddaw n ukaskiḍ, aw! ur tezmireḍ ara ad ssufɣeḍ axxi tadect, ad tegreḍ tamuɣli tamecṭuḥt, ad iyi-tt-id-tesseɣreḍ! lamer ssineɣ, i ɣriɣ waqila ah!

Abusṭawi: waqila yemmut, yeskufer-it ukaskiḍ

Dda Ḥemmu: at is kuffer, acku mačči d win mi tebges yemma-s tafzimt, tesgem deg-s tasa alami…

Abusṭawi: alami it yenɣa ukaskiḍ.

Dda Ḥemmu: amek tizgellin tenniḍ-d yemmut tura d timenɣiwt i t-yenɣa!

Abusṭawi: d awl-ik i d ḍefreɣ.

Dda Ḥemmu: lamer d awal-iw, nekk nniɣ-d yemmut mačči yettwanɣa.

Abusṭawi: d win i y d win, win

yemmut d timenɣiwt, win

yettwanɣan d tamettant, lmut d

lmut d tamettant neɣ d

tmenɣiwt.

Dda Ḥemmu: asemsel…! ahya agma, temlel tettɣal d tebrek, asawen yettuɣal d luḍa, iles, iles win ur tnesɛi ɣas ad isaɛef leɛfes, ahya agma ti d ti yecban ti d imenza, timellalin seddaw tsekkurt, tteksent-id yerna ur tettfiq, ma d ayella tfaq din din ad d nawi ccna d ucewiq alamma teẓriḍ tasekkurt-nni ad tebɣu ula d nettat ad teddu, ih ad nruḥ ad d naker timellalin ngellu-d s tsekkurt, ih!

Abusṭawi: akken meqqar s tmedduḥt-is ad tessefrurux, ad neznuzuy, ih lhant i ddwa tella tḥerci tella s nnig tiḥerci.

Dda Ḥemmu: (yeḍsa) at agi d taḥraymit s timmad-is iqqiḥ n tḥrci ur yelli, ahder i lmuṭṭsin, wamma dadda-k Ḥemmu d awezɣi ad yettwaṭṭef.

Abusṭawi: amek ih! Tiḥerci ma wer d as texliḍeḍ ara taḥraymit ad tuɣal d tiɣyulit, kečč ad thebreḍ wiyaḍ ad ɣelten ah! deg inzan ur teğğim ara, win yekkren yeqqim: ah! ikerez-itent

Akli Outamazirt

yettkemmil…

Partager