“Ɣer zdat i twehha tmuɣli”

Partager

Yal aseggas, lawan-a, nestuqqut awal ɣef Lwennas. Nettmektay-it-d, nettgerriz-as “tazibba”. D iḍrisen, rnu semḍit, deg yiɣmisen, d tajmilt deg uzeṭṭa n facebook, d ticemmuɛin di tudrin, d timeɣriwin di tdukliwin, d taɣuct-is tetttbeɛziq deg ifurguten…. Lḥasun, ulac tardast, di Tmurt n leqbayel,  ur d-nesekfal awal “Rebelle”. Yuklal Matoub ugar n waya, mačči d wa i d aɣbel. D acu kan, ntezzi, ntenneḍ  di “ccfawat mécaniques” yettwehhin ɣer deffir. Niɣ ccfawat i uzekka, mačči i uẓekka ! “Ɣer zdat i twehha tmuɣli», i d as-yeqqar Lwennas. D acu akka ara nwali ar zdat ? D tamaziɣt, d tugdut, d tilelliyin… i ɣef yefka umedyaz tarwiḥt-is.

S.O.A

Partager