Tayri

Partager

Amer ad d-ḥkuɣ ɣef tin aɛzizen ad tt-wahmem. Dayen ur tettamnem. Asmi tt-waleɣ deg uɣerbaz qqleɣ d amedyaz. Mi d-zmumeg tefrari tagut, tcerq-d tafukt, tḥebbes tegrest, tefsa tefsut. Tesɛa allen d tiberkanin am iɛeqqayen n uzemmur, tawenza-s yeffer-itt wemzur-is, udem-is d amellal am udfel, tettfeǧǧiǧ am twizet. Ad as-tiniḍ d amekla yecban Isyaem i tt-ineǧren.

Seg wasmi tt-waleɣ, yerwel fell-i yiḍes, ḥettbeɣ itran deg yigenni. Ul-iw yal ass, yessaram ad tiwali i wakken as-yini acḥal aɛzizet fell-i, yerna ad as-d-ɣreɣ isefra isefra n tayri. Acḥal i tturǧiɣ deg urɣu n yiṭij, deg yicercuren n ugeffur, i ubeḥri yettcelwiḍen, deg udfel aqesḥan, i uqerrif n ugris d ubruri… Ɛeddan wussan rrnan iseggasen, iḍaq wul-iw yugi ad yesber. Xemmemeɣ ad as-ceggeɛeɣ tabret. Uriɣ-tt ulseɣ-as taɣuri acḥal n tikkal, seggmeɣ-tt akken iwata. Buxxeɣ-tt s leɛṭer, rniɣ-as tajeǧǧigt. Uzneɣ-as-tt, qqimeɣ ttraǧuɣ tirit. Ttraǧuɣ tḍul tmerǧa, ruḥ ay Aɛrab ar tafsut. Ul-iw yuyes tirit. Nniɣ-as i wul-iw, tikelt-a ma yella mmugreɣ-tt-id deg ubrid, ad ḍeggreɣ akin leḥya-agi ad as-iniɣ akk ayen tt-ḥulfuɣ, d wayen akk iqerḥen ul-iw, d wayen icebblen allen-iw. Yiwwas mmugreɣ-tt-id waḥd-s, ɛeddaɣ ad as-hedreɣ sqewqiweɣ, ɛerqen-iyi imeslayen. Ttergigiɣ, tafekka-w tekfel-itt-id tidi. Tɛedda-d zdat-i imi-w yelli maca awal ur t-id yuli. Mi dayen tɛedda, bdiɣ tt-lummuɣ deg yiman-iw :”Ayen a Bussaɛd i k-tenɣa leḥya, tɛedda-d waḥd-es, yerna abrid d ilem, ur as-tenniḍ acemma ?”

Yiwwas mmugreɣ-tt-id waḥd-s. Walaɣ-tt t-tteddu-d deg ubrid-iw. Hegga-ɣ-d akk ayen i bɣiɣ ad as-tiniɣ. Hegga-ɣ-d ungal n tayri xedmeɣ-t am usefru. Mi d-wweḍ ar zdat-i, d ul-iw i as-yutlayen mačči d nekk-i :

-Nekkini d itri, zgiɣ ttidireɣ waḥd-i, asmi kem-walaɣ deg yigenni, ul-iw yeddegdeg, yerreẓ iruḥ d iceqfan. Steqseɣ wid-nni ijerben, inaẓuren, imusnawen, nnan-d akk ala kemm i izemren ad tt-dawiḍ ul ijerḥen.

-Tettmeslayeḍ am umedyaz.

-D kemm i yirran d amedyaz.

-Nekk ur umineɣ s tmedyazt, d awalen kan, wa sdeffir wa, xas seggmen yerna cebḥen.

Temmuql-d s afus-iw, twala-d aqrab, tenna-d :

-Keččini d aselmad. Iselmaden ur sɛin ara azal ameqran di tmetti n wass-a acku ur ttaɣen ara aṭas n yidrimen. Nekk ad aɣeɣ ajenyur, amejjay neɣ bugaṭu.

-Mačči d idrimen i d tumert.

-Nekkini d idrimen i bɣiɣ. D wigi i yessefraḥen. Ma d isefra akked d ijeǧǧigen, d timucuha kan, ḥku-tent-id kan di tmedyazt-ik.

Dɣa truḥ teǧǧa-id abeḥri.

Boussad Ḥemar

Partager