Lɛid

Partager

D azal kečč mazal teṭṭsed. Kker fell-ak ad taɣeḍ aksum, yal lɛid akka i t-xedmeḍ. Aha ! kker fell-ak ɣiwel ad tt-xedmeḍ akken xedmen meddn.

Mḥend ur yerwi ara iḍes. Yeldi-d yiwet n tiṭ, yerra-as-d :

-Ihi tebɣiḍ ad iyi-terred am babaɣayu, ad tt-ɛanadeɣ medden, acimi mačči d nutni ara yid iɛanden, ad arwun iḍes yerna ad ḥadren taɣriṭ-nsen.

Tasaɛdit terfa, tuzzel ɣer ufus n yimesleḥ teddem-it-id, tenna-as :

-I tura ad tt-kkreḍ neɣ ak-ffkeɣ tamcumt-ik

Mḥend ijelleb-d ɣef imeḍraḥ, yelsa lqecc-is s tezzla.

-Ruḥ ɣiwel skud ifuk, mebla ma tesswiḍ lqehwa, mebla ma tesserdeḍ udem-ik, aha ɣiwel !

Iruḥ Mḥend ɣer ugezzar, yufa imdanen ugaren tiweḍfin. Wa yessuter taɣruḍt, wa d tameccact… Imi d wweḍ nnuba-s, yessetḥa ad d-yaɣ sin ikiluten, dayen kan iwumi yezmer.

Imi yewweḍ s axxam, di tazwara Tasaɛdit tefreḥ, alarmi tedla ɣer ucerraɛ-nni, tufa drus n uksum, dɣa tebda daɣen tettsuɣu :

-Dayagi kan id tuɣeḍ. yeqqur uqerruy-ik, azeɣbub-agi ur yesserway ara ula d agrud amecṭuḥ. Ɣiwel uɣal arnu-d 5 ikiluten.

Ayen tebɣa tmeṭṭut amzun yebɣat Sidi Rebbi maca Mḥend ur yesɛi ara idrimen, ifeddix, tirɣi.

-Ad ruḥeɣ ad ẓreɣ Qasi, netta d amerkanti, yerna yesɛa ul n lɛali. As-iniɣ ad iyi-d-yessekridi neɣ ma ulac ẓriɣ, ur d tt-rus ara lehna deg uxxam, ad nseɣ berra.

Yuɣal Mḥend ɣer ugezzar, yettxemmim, idewwex yugi ad yefhem amek yegga wegdud Aqbayli,

imdanen akk zzin i ugezzar-nni, ma d tiḥuna yeznuzuyen idlisen d tilmawin, idlisen yulin uɣebbar, ur

ufin win ara ten-yennalen, iɛedda d idis n yiwet n tḥanut iwala yiwen wungal «Les vengiles», yura-t

Taher ǦAƐUT. Yemmekta-d tafyirt d-yenna wemyaru-agi : «Targit akked usirem fuken, Tamurt

-nneɣ tuɣal d aqemmuc ur nesɛi tawant, d ajeɛbub ur nesɛi tgara». Anda tuffeg i ters, ur walaɣ ad zzi tefsut ɣer tmurt-a. yal aseggas d tazla ɣer deffir.

Mḥend yerna-d aksum. Tasaɛdit tefreḥ ma d netta yettxemmim amek ara yerr ṭṭlaba-s, amek ara yemmager lɛid id iteddun, amek ggan wallaɣen ixedmen tameɣra i weksum, yerra-d Mḥend nneht, yenna-as :

-Ah ! A wi qqlen d ameksa, ad yidir waḥd-es deg udrar.

Bussad Ḥemmar

Partager