800 tnezduɣin AADL i Tubiret

Partager

Ur ‘’ttɛeṭṭilen’’ ara ad ciren aseḍru n yiwen n uhil n 800 tnezduɣin, tid i umi ttinin kerru-azenzi (AADL), deg tlemmast n tɣiwant n Tubiret, i d-yenna, ass n larebɛa, lwali, Nacer Maskri. Seg kfant tezrawin akked ufran n teṛmisin akken ad sseḍrun asenfar-a n 800 tnezduɣin (AADL), bḍan-tent ɣef sin yiḥricen n 400 iferdisen ara ciren war leɛḍil’’, i d-yessgzi, ɣer tama n yiwet n tfugla n usɣimi n uɣella amaynut n tdayrat n Yimecceddalen, Bouziane Derradji. Ttunefkent i tɣiwant n Ṣṣur Lɣezlan, 400 n tnezduɣin AADL nniḍen mazal tent-ciren seg tent-teǧǧa teṛmist taṭeṛkit, ‘’ihi ad nefren taṛmist nniḍen akken ad nezmer ad ncir, sya d afella, lebni-nsent’’, i d-yenna, Mass Maskri.

APS

Partager