Lamin d uqcic

Partager

Si Wyidir d lamin n yiwet n taddart deg tmurt n Leqbayel. Qqaren-d ulac win isewqen ɣef taddart-is am netta. Fernen-t imezdaɣ d aqerru ɣef taddart-is acḥal n yiseggasen. Si Wyidir d yiwen ur nettcuḥu ara di lweqt-is. Yeqqar:‘‘lecɣel n taddart zwaren akk lecɣel’’. Anda i as-d-ssawlen, iruḥ d amezwaru. Ɣef waya, ttqadaren-t u ḥemlen-t medden aṭas.

Yiwet n tikkelt, ikcem-d deg yiḍ s axxam, ieeṭṭel di tejmaet, ṭṭfen-t lecɣel n taddart. Yufa-d mmi-s n mmi-s uread igen, yenna-as-id: leeslama a jeddi, tεeṭṭleḍ aṭas ass-agi! Acu-t i txeddmeḍ akk di tejmaet?

Yenna-as jeddi-s: a mmi iṭṭef-iyi cɣel n taddart, yak nekk d lamin! D imsewwaq n taddart. Lecɣel n taddart zwaren akk lecɣel. Nekk d ṭemman i yi-ttḥamin, nettsewwiq ɣef taddart: nettḥarab ɣef nnif n yimezdaɣ,

wa ur iḥeqqar wayeḍ, wa ur ittaweḍ wayeḍ. Nferru uguren d-ttemlilin imezdaɣ, nteddu deg ubrid n lḥaq, ntekkes lbaṭel…

Aqcic: amek tferrum taluft ger sin n yimdanen ilhan a jeddi?

Lamin: a mmi ma lhan di sin ur d-ttruḥen ara ɣer tejmaεt. Taluft nsen ur d-tettaweḍ ara ɣer-neɣ, ur tt-nettissin ara,

ferrun-tt i yiman-nsen weḥd-nsen.Wa ad yeǧǧ cwiṭ i wayeḍ dɣa ad tt-frun.

Aqcic: a jeddi i mi ara yili yiwen ilha wayeḍ dirr-it! Lamin: a mmi, tamezwarut, nessawal-asen-d ɣer tejmaet i sin yid-sen. Nessel-asen, yal yiwen ad d-yini amek teḍra tedyant illan gar-as d uxṣim-is. Ssyin win iḍelmen ad t-nsenṭaq ɣef ccada.

Nessenqas cwiṭ i win iḍelmen nrennu-t i win-a nniḍen, dɣa ttasen-d swaswa, mtawan ɣef ṛṛay n tejmaet.

Ttaken lwaεda di tejmaɛt,

Ccix ittak-asen lfattiḥa, ssyin ttuɣalen s axxam ferḥen di sin yid-sen imi tefra tedyant-nsen mebla ma yeɣli-d weeḍur wala tugra-d lexsara gar-asen.

Aqcic: a jeddi, i mi ara n-ruḥen sin n yimdanen dir-iten i sin?

Lamin: a mmi, dɣa d ayen i yi-isεeṭṭlen ar tura ass-agi!

Ramdane LASHEB

Partager