Yura-as umazan Nasir Ɛebdun i uneɣlaf

Partager

Deg yiwet n tebrat i iceyyeɛ ussan yezrin i uneɣlaf n yiqeddicen izuyaz, yessutur umazan (député) amaynu n ugraw aparlaman n Tirni n Yiɣallen Inemlayen FFS, mass Nasir Ɛebdun, amuqel deg yir liḥala ideg yella ubrid aɣelnaw wis 9 i iteqqnen abeɛda tiwilayin n ufella ɣer tid n n daxel, neɣ ula d tid n usamar ɣer tid n umalu. Inecced-it deg-s ad d-yernu abrid-nniḍen i umecwar-a iɣef i d-nettmeslay, n ubrid aɣelnaw. Deg uḍris i yura mass Ɛebdun nezmer ad nɣer: « Mass aneɣlaf, iteqqen tawilayt n Bgayet i tin n Seṭṭif ubrid aɣelnaw wis 09 ɣef teɣzi n 109 n yikilumitren. Ad yeqqim umur seg tlata seg ubrid-a ur yesɛi abrid ayugan. D win i d aḥric alemmas i iteqqnen gar tɣiwanin n Suq Letnin d Xerraṭa armi d tilisa n waɣir n Seṭṭif. Asisleg n ubrid-a gar tzewrin n yimezdaɣ n Temnaḍt d twilayin tinaragin, imi yettuneḥsab d win yessawaḍen, yesɛeddayen daɣ gar twilayin n Ssaḥel: Bgayet d Jijel, akked tid n daxel… »

Daɣen, deg yiwen n yizen yenna umazan-a: « yesseklas ubrid-a amḍan n wugar n 25.000 n tkerrusin d 10.000 n yikamyan yal ass (…) ». Ad d-nesmekti belli taluft-a iɣef yura mass Nasir Ɛebdun aṭas-aya segmi tella d anezgum n yimezdaɣ n Bgayet merra, abeɛda iseqdacen n ubrid aɣelnaw wis 9. Imi segmi ara d-yaweḍ unehhar deg Suq Letnin, deg tisin-is seg Bgayet, ad ifakk din ubrid ayugan i yettarran tikli teshel. Dɣa, deg yiwen n ubrid tikwal ḥeccir ayendin, daɣen d amihan, ara d-ikemmel armi d Xerraṭa. Deg ubrid-is dɣa, ilaq-as ad iɛeddi seg ufalu mu ssawalen « Afalu n tmettant ».

M. K.

Partager