10.9 C
Alger
6 décembre 2023
Accueil 2019 juin 10

Archives quotidiennes: 10 juin 2019

Un dangereux gang démantelé à Ouaguenoun

Les forces de police de la sûreté de la daïra d’Ouaguenoun ont saisi 10 kg de kif traité, lors d'une opération qui a permis...

Gar wansayen n zik d unecreḥ n tura

Am wakken tuɣ tannumi taddart n Tala Ɛetman, yal aseggas zellun yimezdaɣ-is lewziɛa (timecreṭ) deg wass n lɛid. Ihi, akken kan i d-iban d...

Yegla lɛid s snat n terwiḥin

Iɛedda lɛid amecṭuḥ deg tegnatin igerrzen seg waṭas n tamiwin, cerhen yimdanen, steɛfan, mɣafaren yiqriben. Seg tama-nniḍen, ldint tḥuna d kra n tnessufar (pharmacies),...

Iɛedda deg tegnatin yelhan ukayad n useggas wis 5

Ass-nni n larebɛa, 29 deg waggur n maggu iɛeddan, i d-yella ukayad aɣurbiz amezwaru n taggara n useggas, wagi d akayad n 5ème. D...

Ixus uqɛad di teɣsert tagejdant

Gar wayen yesseqdac uɣerman s waṭas di tallit-a, yella ttawil n tumnayt (transport) tazayezt, imi yal wa s anda yettazzal, yal wa anda ixeddem,...

Zzit n uzemmur: Tabaɣurt ur nufi ibeddi

Neẓra merra tettwassen Tmurt n Yiqbayliyen s uzemmur. Drus maḍi ara tafeḍ d tiwaculin ur sɛint aɛerqub n tzemrin deg tferkiwin-nsen, deg walbaɛḍ n...

Acimi teḥbes TQ5 ?

Asmi i d-yettwaberreḥ yisalli n usnulfu n TQ5, tiliẓri taqbaylit tamezwarut deg umezruy, ayendin d asirem i d-yenneɣlen ɣef yimesdurar, acku ḥsan s wazal...

Ttruḥun wudmawen, ttɣiman-d yismawen

Ass-nni n lexmis, 5 yunyu 2019, i zemmen 17 n yiseggasen ɣef wasmi teḥzen tezlit taqbaylit, terna teǧǧel. Tuɣal d tagujilt, imi i tt-yeǧǧa...

Imezdaɣ deg leḥzen meqqren

Ṭṭuqtent tlufa n tmenɣit deg wussan-agi ineggura deg tmurt. Dɣa deg wass n Lεid tamezyant iεeddan, i d-yellan deg ttlata iεeddan, 4 deg waggur...

Afellaḥ d mmi-s

Yella yiwen n urgaz d afellaḥ, ala tamussni i d rraṣ lmal-is, maca nnif d lḥerma d agerruj, iγef yesseḥbibir nezzeh. Ihi yiwen wass,...
34,820FansJ'aime
3,244SuiveursSuivre

CHOIX DE L'ÉDITEUR