3440 n tyiwnin(doses) i ucraḍ mgal abiris A(H1 N1)

Partager

Di texxamt tasemmaḍt ay rsent, azal n 3440 n tyiwnin ay d-yettuheggan i ucraḍ mgal tawla n yilfan di twilayt n Tubiret.Acra&#7693,; ad yili,di tazwara, i yixeddamen n sbiṭarat, s yin, ad yeεnu tilawin yellan s tadist. Ay d-wekkden srabes n uḥader.Acra&#7693,; ad yili,di tazwara, i yixeddamen n sbiṭarat, s yin, ad yeεnu tlawin yellan s tadist. Ay d-wekkden srabes n uḥader.Amḍan n wid yekcem ubirus A(H1 N1) yewweḍ γer 8 gar 36 n yemdanen ideg cukken.4 n lḥeǧa&#487,;nitni, diwan-ten deg yuxxamen-nsen. Azal n 11 yemdanen mazal-iten ar ass-a deg sbiṭar.Maca, acrad ad yebdu mi ara d-yefk uneγlaf n tdawsa ttrih.Srabes n tdawsa n rwilayt n Tubiret, I d-yenna wemḍebber n uḥader, rnan llin sin n sbiṭarat ara d-ileddhun d yimuḍan ihelken tawla n yilfan s zyada γer win n Muḥemmed buḍyaf. Sbiṭarat-a i yellin d win n Lexḍarya d win n Ssur lγezlan.

A.Ara

Partager