Larbɛa Nat Iraten : Axxam amaynut i teɣiwant

Partager

Axxam n teɣiwant n Laɛrebɛ Nat Iraten, i-d yezgan ɣef teɣzi n 30 km deg asamar-unẓul n lwilaya n Tizi Wezzu, d win yettidiren yal ass aɣbel d uɛewwiq n ddiq n tezeɣwa- ines mezẓiyen mačči d kra, ladɣa degmi i d-yenulfa usaḍuf amaynut n lekaɣeḍ S12 i ilaqen i usewejed n passeport biométrique i iǧan imezdaɣ ad ttraǧun yal ass zdat n tewurra. Dayen i yeǧǧan imḍebbren ad swejden yiwen usenfar n lebni n uxxam amaynut I serabes n teɣiwant I lemed n useteklef s lecɣal n leɛmma deg tegnatin igerzen. Lecɣal d wid itedun lawann-a deg tamma n uxxam aqdim n teɣiwant, u yetturaou ad keffun lecɣal deg kera n wagguren zedat neɣ. Ad ner lewelha belli taɣiwant n Laɛrebɛ Nat Iraten d tin i-d isebeden I tikelt tamenzut deg ussegas n 1892, degs 17 n teɣiwanin. £as akken tela-d tulyan tezeɣwa I wumi qaren les antennas administrative deg tudrin timeqranin ladɣa Tawrirt Meqren, Azuza, At feraḥ d At Aṭeli, maca ur deli tifrat I weɣbel n teɣwant, u ɣas akken asewejed n wexxam amaynut n teɣiwant ad isunefses kera I wugur n teɣiwant maca ur d-yettawi tirat, aya ma neẓra belli aṭas isenfaren niven ur d-yelli usewejed s sebba n lexsas n wakal n lebni deg teɣiwant agi i-d yezgan deg wedrar.

Dalila I.

Partager