Tamuɣli : Amek i d akal ?

Partager

Ass n n sebt 12 Furar 2011, yekker uhetwir di net. Imdanen ttemsawalen s tawil n Facebook akked ismilen imetiyen nniḍen yecban tewweter, mysapce. Si tama nniḍen iɣmisen i d-ittefɣen s wudem n lweb ttaznen-d isalen si dqiqa ɣer tayeḍ. Yefud lɣaci ad iwali. Yebɣa ad iẓer acu i iḍerrun di Lezzayer tamanaɣṭ. Kra ahat sarmen d tagrawla ara yesenquqlen adabu am tin n Tunes neɣ n Maṣṣer. Wigi d wid mazal ttlen deg ufezqi n nniya. Wigi d win yettun belli uqbel ad tezrɛeḍ timẓin, ẓẓer qabel amek yegga akal. Awah aṭas umu tteksent ccfawat.

Di tillawt, amek akka i iga wakal ? Amek yeɛrek urekti n tegrawla wuɣur tesfiliteḍ? Amek yenǧǧer ubrid deg tenwiḍ ad ddun yimdanen amer ad bedlen leryaḥ? Amek ur ak-d-iban ara illuḍ? Amzun yella nṣib deg yixmir ! Win ur nessin ad iɣer di zmam n tsertit ula d i t-yewwin ad yarru tiwriqin deg ad yesefru udem n uzekka. Widen yurgan ad tbeddel yezwer usḥisef ɣer nadam-nsen. Lawan n tnekra yefka-t unebdu i wayeḍ, mazal ur d yelḥiq. Eṭṭes, eṭṭes mazal lḥal ur yelli d ass i deg ar aɣ-id-iṣaḥ wawal. Lezzayer tuɣal d taɣremt ur yezmir ad yekcem ḥedd. Imṣulta nniḍen, isardasen yettaken lhiba ɣer lebɛid. Leḥwari rgagint, igenni yujaq, lebḥer yulwa. Imezdaɣ n tamdint ur d-ligen. Wid i yessawlen ɣer tikli am yal tikelt d imsedurar. Si zik d nutni kan. At temdint, aya yettwasen, d awezɣi ad ddun akked imesdurar. Akka i d udem n tnakriwin. Widen iḍemɛen telluled taddukli tefeɣ-asen tirga mxelfa. Deg akken izad ukerfa, tagnit terra awal ɣer Qsentini akken ad yewwet deg wide tečča tmes. Ahat yesɛa lḥeqq melmi akka timesbaniyin ferunt lecɣel? Lamaɛna aɣbel d times. Ih Times-nni, anwi i tt-yeẓran mi tečča igelman n widen yeɛyan d iṣsber? Gar timerɣiwt d tayeḍ tuli-d tiɣri n Amaziɣ Kateb i laslaf : “win yebɣan ad tebddel, ixemel ɣef iɣalen-is”. Maca, yella deg awal yiwet n tfirelest d awezɣi ad teg tafsut! Anda akka xemtent tuɣac n yinaẓuren-nneɣ? Yettuɣad ziɣ win yenwan di lehlak ad yeǧbu ḥellu. Aneɣlaf n daxel yessufeɣ-d timajatin-is. Ala tikli ur d nettili. Wid iḥercen fran-tt dr ṛay, tikli-agi ur ten- id-tecqi. Ma d wid umu yeqqers uhdum, at tiwenza berriken, si zzman i yeẓran belli abrid ɣer Leẓẓayer yettwagdel. Asmi i d-nnan, i d-berḥen ɣef anect-nni yiwen ur asen yesli. Ihi imi akka tura aɣbel d aɣbel n wegdud mačči d ayala nsen. Fuken les tabous, akka i d FFS ! Mu mačči d netta ara yesnehren tamacint a wer teqleɛ. Widen yeẓran faqen ur yelli d Buhadef neɣ d Jamel Zenati ara ijebren taluft. Yehwayeɣ kan wama si zik I neẓra belli uqbel ad tezrɛeḍ timzin ẓẓer amek i iga wakal. Akal iluɣ, d awezɣi ad yili tmaɛ deg walluḍ. Lwiza Ḥanun ula d nettat tfaq. Amek aka ara lḥun ixadamen akked imsehraniyen ? Amzun deg tasqamut i d -yegran tiɣri ɣer tikli ala akabar n RCD i yellan. i wiyaḍ ? Ahat ɣer Lwiza Ḥanun llan kan d ixeclawen rnan-d s ufella. Win umu tekkes tirẓi n ugris lhem d lmuḥal ad yecfu. L’internit ur yezmir i kra di tagnit deg amur ameqran n yimezdeɣ n tamdint smenyafen duminu ɣef allalen n tmusni. Asṭebṭab ɣef ṭabla ur ǧǧin ara. Ttun kan belli ula d duminu si zzman i tettwerqed. Teɣleq duminu ma d leḥsab yugi ad yers. ɛad teɣli lkerta-k ay aḥbib akken id as -yenna umedyaz deg awal-is. Diri-t wurar s tidas iwen d-snulfan. Win teṭṭef tcerket, ilaq ad yesɛu tasa ad yegzem afus. Ziɣ deg yir tagnit nḥamel yir urar, afus yeffeɣ -aɣ, armi nettceliḥ di tassiwin-nneɣ s yicaren i aɣ-d-fkan. Diri-t urar s tmes. Diri-tt tikli deg yiberden yettwareglen, diri-t anamar n uwaɣzen, diri-t win iḍefren azrem ɣer lɣar. Lamaɛan nnif aṣṣeṭaf ur irahen ur yettwaṭṭef. 90 isaggasen di lɛemer- is mazal yettnaḍaḥ. ma d imezdeɣ n temdint ṭtsen. Anda lɛez? Andat nnif? Anda-tt lḥeṛma? Yettɣad win yenwan ad yessaki agris di teṣmed deg ayen akken yeẓẓel. Asmi ara yegger affus-is a d iqujer. Aqarif iḥuzan allaɣ yeǧǧad iɣisan di tidmi n yemdanen. Timuɣliwin myarẓent ɣef ẓerb n leɣṛur. Wi cqa ma ttmaǧiden warrac, wi cqa ma times tekker deg iɛrar n wid ur nuklal, wi cqa ma ddel yerẓa ifaden i tulawin d yergazen. Lẓẓayer telha ! Ur telli d Tunes ur telili d Maṣṣer. S tidet Lẓẓayer telha, wissen kan acu itt- ixusen. Win yettun, yella Matub at id yesmekti. Di linternit iɣmisen n lweb ttaken isalen, imazdaɣ nLẓẓayer tamanaɣt zedwen ɣef tugdi akked ustehzi. Annef i umesdrar ad ixalas. Ziɣ diri win yenwan anṣib deg yixmir, ziɣ diri win izerɛen melba ma yeẓra amek yegga wakal. Deg akken izamaren d yelḥeq wuccen ur ksin ur d uɣalen,, di tamdint yulwan ur d telli tikli ur yelli yiɣimi. Bexlaf zhir n ṛublan nnig iqerra yedewir akken ad icebel tirga nneɣ. Wid yetterguin nnan ljerya ad ttuɛawed. Sebt ad yesiwel i ssebt, zhir n isardasen si tura yetthuzu akal!

Ait Slimane Hamid

Partager