Aɣrum s weksum yezḍen

Partager

Ayen i ilaqen

– Arukti n werum.

– Tibselt i igezmen d imursuyin imecṭaḥ.

– 3 n tenjayin n zzit uzemmur.

– Lemleḥ, ifelfel aberkan.

– Tifelfelt n leḥlu i igezmen d imursuyin imecṭaḥ.

– 250 g n weksum yezḍen.

– Afermaj yezḍen.

-Afareẓ n tmellalt.

Aheggi

Daxel n tmeqlit, ɣef tmes ḥlawen, ad ner zzit ad nernu tibselt, lemleḥ d ifelfel aberkan. Mi yefsi lebsel, ad as-nernu ifelfel. Mi ɛeddant 5 n dqayeq, ad nernu aksum yezden ad t-nettḥerrik alma yewwa. Mi yewwa , ad t-neǧ ad yismiḍ.

Ad neddem arukti-nni yulin, ad t-negzem d tikurtin, kul takurt ad tt-nejbed s tezi. Di tlemmast ad ner anexluḍ-nni n weksum, ad as-nernu afermaj sufella, ad nejbed leryuf-nni, anum akk aksum lqidar n texbizt, ad t-neǧ ad yali wis mertayin. Syin akin, ad as-ner afareẓ n tmellalt ad as-nezzuzer iɛeqqayen lkemmun (neɣ ljeljlan, neɣ daɣen sanuj), ad t-ner ar lkuca ad t-neǧ ad yeww arma yual d azegga ad t-id-nessers akked claḍa .

S-ɣur Noura

Partager