La Rédaction

La Rédaction

Tamanigt n tmagit, d tajmilt i Matoub

I lmend n usmekti n tmenɣiwt n unazbay Maɛtub lwennas,  aṭas n tejmilin i d as-yuɣalen di yal tiɣmert,  ama dagi di tmurt ama di tmura n lberrani acku Maɛtub mačči d menwala. Gar tejmilin-agi, tella-d yiwet n tmezgunt  ass-nni…

Awal ɣef umeɣras n tmagit…

 Acḥal n wid yettwaɣedren, teḥweṣ-iten lmut, lmut i ssidiren yiɛdawen n tudert d wid iɣunzan tilelli d cbaḥa n tmeṭṭut. Ttwanɣan imi usmen, ḥemmlen tutlayt-nsen akked tayri i fkan i tmurt-nsen. Nwan ma nɣan-ten, ad tent-quccen seg yiẓuran. Ziɣen ɣas…

‘’Lemdeɣ tira n tmaziɣt i yiman-iw…’’

Deg tdiwennit-a, newwi-d awal akked umarau Madjid Oumnia ɣef udlis-is amaynut, tamsalt n tsuqilt, amek yelmed tira n tmaziɣt i yiman-is akked wayen-nniḍen. Aɣmis n yimaziɣen : I wacuɣer tferneḍ ad tesuqleḍ tullisin n Isabelle Eberhardt ? Madjid Oumnia : Isabelle Eberhardt,…