Accueil Tamazight Udem n tfaska n usaru n tmaziɣt di tedwilt-is tis tnac

Udem n tfaska n usaru n tmaziɣt di tedwilt-is tis tnac

1698

Tafaska n ssinima s tmaziɣt i ildin tiwwura ines ass-nni n lḥedd 24 di meɣres 2012 di tmurt n leqbayel di temdint n tizi-wezzu temgarad ɣef temliliyin yezrin. Azal n 25 n yisura i d- ikecmen di temzizelt, d 7 n yisura beôôa n temzizelt. Tikkelt-a aṭas n tɣiwanin i d-yegren irebbi d ufus i usiher-agi adelsan gar-asent : Larba nat yiraten, Azeffun, Draɛ lmizan, Iɛezzugen, Tigzirt. Yal taɣiwant terna-d adɣaɣ-is i lebni n tzeqqa taqbaylit. Ilemezyen tikkelt -a muggren tafsut akken ilaq, imi tettunefk-asen tegnit i ubeggen n lebɣi d tmussni-nsen di tseqquma n tira d uvilli ɣef tugna d wazal-is, i d-yevran di Tizi Raced d Tegzirt.
Ayen ijebden lwelha n yimezdaɣ n Tizi-wezu tikkelt-agi, d tirzin d upekki n wazal n 15 n tmura yecban : Tunes, Libya , Lmerruk, Fransa, piru , Tigzirin Tikenariyin, kanada d Spanya ….. D uttekki n waṭas n wudmawen mussanen deg yidlis n teqbaylit am Ait menguellat, Ben Muhammed, Kamel Hamadi, Djuher Amehis, Hadjira Ubacir….
Ayen daɣen i as-yernan tahuski d cbaḥa i tfaska-agi, d isaragen, timzekkniyin d cnawi id-heggan iɛeggalen n tfaska i lmendad. Djamel Kaloun, Belaid Tagrawla, Kaki, Djaroud d Ali Amran ur cuḥen ara s lmusiqa taḥlawant tazedgant yezzuznen imferroen ɣer yiv n plata 27 di meɣers 2012 di tzeqqa n yidles Mulud Maɛemri.
Akka i tedda, i telḥa tfaska n usaru s tmaziɣt alaômi d ass aneggaru ideg i d-ibanen wid i d-yufraren di tmezizzelt. Tazeqqa n Mulud At Mɛemmer terreɣreɣ s yilmezyen d telmezyin d yirgazen d tlawin d yimawelan n yisura i ipraoun igmav am waggur n lɛid. Akken ma llan praoun s cuq anwa ara yawin tazemmurt n Wureɣ. «d tiɛekkemt fell-aɣ akken ad nektazel isura. yella wayen yelhan, yella wayen igerrzen, yella daɣen wayen ixussen». id yenna uselway n tseqqamut n uktazal Mass Ɛumer Ḥekkar.
Ambeddel n tmussniwin d tektiwin, anecreḥ, tavûa, aqeûûer, d tugniwin ara yeqqimen di tedmi n yal yiwen d yal yiwet. d tugniwin ara yeqqimen d aktayen i cfawat ɣef wansi i d-nekka ɣer wanda ara neddu.
Ass-a nezmer ad d –nini, tafaska n usaru n tamaziɣt d taɣult, d annar nniven i usnerni n tutlayt tamaziɣt d wayen akk tezzuɣur d idles. £ef waya i d-tewwi ad s-nger irebbi i twizi n tmazɣa d timmuzɣa mebla ma nkerref mebla ma nettruzu ifadden n wid ixeddmen, iqeddcen, yettnaɣen mgal tillas, ma ulac d tigusa ara nekkat deg yicuvav-nneɣ.
Di ssinima di tmedyazt, deg umezgun di teklut di lmusiqa, d ttawilat akk n taywalt, d wigi i d inurar n tmaziɣt. D iḥricen-agi i d ôôuḥ n tmeslayt. Ëadret ad aɣ-tevru am yir tamettant n tɣerma Taztakt (la mort absurde des aztheques) tin ɣef i d –yewwi awal u.mussnaw-nneɣ M. Mɛemmri.

A. Arqub