Accueil Tamazight “ Takemmict n wakal”

n Brahim Tazaghart

“ Takemmict n wakal”

1515

“Zedɣeɣ leqrun iɛeddan
zedɣeɣ uḍan n usteqsi
zedɣeɣ itran
zedɣeɣ lemri
zedɣeɣ isem i yi-tefkam
tamuɣli s iti-d-twalam
d umeslay thedrem fell-i
(…)
Zedɣeɣ beqqu
zedɣeɣ ɛeyyu
zedɣeɣ asif iḥemlen
mi fsin ideflawen
teǧǧuǧeg nneɛma”