Accueil Tamazight Alqad uzemmur

Alqad uzemmur

22928

Di taggara n wenber neɣ di tazwara n duǧamber, azemmur ad d-yuɣal d aberkan, d lawan ad d-yebdu welqa ḍ-is. Imezdaɣ n yal taddart ad d-begsen iwakken ad d-jemɛen azemmur send ad d- ɣlin ideflawen neɣ at yečč uẓerẓur. Sbeḥ zik, ad d-ruhen digrawen ar yigran nsen.

Yal yiwen dacu ara-yawi yid-s n ttawilat neɣ allalen ara yeseqdec I welqad, i wefras neɣ iw ɛebbi uzemmur.

Wa ad d-yawi yid-s amextaf, wa ttagelzimt, wa ttamencart, wa d lbac, wa daɛewin, wa d ahwic……..

Im-ara wḍen ɣer yigger, ad ferqen amahil, igad iceṭṛen ad d-allin suffela n tzemmurt, igad meqren neɣ izuranen ad d-leqḍen di lqaɛa. igad yessnen ad fersen, add-gezmen ifurkan n diri widak ur nettaréw-ara neɣ widak u yettaǧ ǧan-ara aseklu ad d-yegmu akken iwata axaṭer ttzagan-d i lhawa, i tafat akked d yitij akken ad d-awḍen ar wul useklu. ɣef lewhi n 12:30, ad d-zzin d agraw ɣef leḥcic ad ččen.yal yiwen dacu id yewwi. wa d berkukes, wa d seksu, wa d ameqful, wa ttaberbuct, wa ttiɣrifin, wa ttazart d zit…

Deq ugama, ayen teččiḍ d aẓidan, yesɛa lbenna.

Ticki fuken učči, add- uɣalen srid ɣer umahil, ulac asgunfu. Ad kemmlen amahil alama qrib ad d-yader yitij, imir ad d- uɣalen saxxam.win yesɛan aɣyul neɣ aserdun, ad yural dafessas ma d win u nessɛa-ra iɣersiwen, ad d- iɛebbi icekaren uzemmur ɣef tuyat-is neɣ ɣef uzagur-is. Im-ara wḍen s axxam, tidi tettcercur maca ɛeggu yettaffeg, lferḥ yettnerni im-ara walin zzit ittemcerqi am awraɣ di lemɛinṣra.

Ḥemmar bussaɛd