Accueil Tamazight D acu d tifrat i yellan ar tura?

Γef uxenẓir n tebbuct

D acu d tifrat i yellan ar tura?

1600

Iban belli deg umaḍal merra, seg ansi i d-yeqreɛ, aṭṭan-a n uxenẓir n tebbuct yuɣal d anezgum ameqqran iseggasen-a ineggura. Ma yella i tmeṭṭut s timmad-is, i terza taluft srid, aṭṭan-a yeggra-d d aɛdaw-is amezwaru. Γas telḥa tussna ɣer sdat, ɣas tuẓa tujjya ayendin, maca ulac ar tura asafar i izemren ad yessuji aṭṭan-a. D acu kan, ɣef wawal n yimsujjiyen imazzagen (spécialistes), inuḥ akka tura wayen nezmer ad nsemmi « asafar amecṭuḥ ». D asafar acku d tidet yesɛa nnuba deg udawi, rnu d asirem ameqqran deg ḥellu n waṭṭan; ta d tamamugrafit (la mammographie) tamzikt. Ala asɛeddi-ya, i ilaq ad yili zik, i izemren ad yessenqes i tuɛert n waṭṭan-a. Yettusemma, ma yella tesɛedda tmeṭṭut zik lḥal ɣef yidmaren-is yella wamek ad teḥlu ɣas ad teffeɣ yebda-tt-id waṭṭan-nni. Maca, ma yella testehza ɣef tezmert-is, turǧa almi tfaq s yiman-is tuḍen akken truḥ ɣur umsujji, ur tezmir tujjya ad as-d-texdem aṭas deg tegnatin-nni, imi aṭṭan-nni axabit ad yili yessaweɣ-itt deg-s yakan akken ilaq. Ihi, ulayɣer ma tkukra tmeṭṭut ad d-tesɛeddi ɣef tezmert-is netta annect tɛeṭṭel annect-nni i tessewɛer ḥellu n tbaɛuct-nni i izemren ad tili deg-s. Ula d ṭṭebbat zgan qqaren asɛeddi seg tazwara d azgen n ḥellu.

Mhenni Xalifi