Accueil Tamazight Abruy seg tullist I kemm, i nekk !

Tasekla

Abruy seg tullist I kemm, i nekk !

105

Aql-in deg sbiṭer, bdiɣ adawi…mi lliɣ deg sbiṭer , ttraǧuɣ amer ad d-iḍil, qqareɣ-as ahat ad yuɣal ad yegzu d akken aṭṭan yezmer ad yeḍru i yal yiwen. Qqareɣ-as ahat ad ldint wallen-is, ahat ahat ahat …Maca, anect-agi akk, ar tura ur d-yeḍri . Tezramt  a tulawin, llan kra n leṣnaf n yirgazen ara kunt-yeǧǧen deg ttnaṣfa n ubrid, ara iruḥen, akken kan ara teɣli tezmert-im. Akken kan ara truḥ ṣṣifa-nni n wasmi tesɛiḍ 20, akken kan ad d-iban deg-m waṭṭan, netta ad iruḥ, akkin anda yebɛed, ahat ad yebdu maḍi yettnadi tayeḍ i kem-yifen . Deg sbiṭer, mmlaleɣ-d aṭas n tulawin i yi-icban, d yiwen uɛekkaz i d aɣ-yewwten, maca tiqṣiḍin mmxallafit. Tafukt, tekcem-d si ṭṭaq n texxamt, yuli wass, ldint-d wallen-iw iɛreq-iyi anda lliɣ, maca din din mmektaɣ-d, uhhh di sbiṭer, aql-in ttdawiɣ. Ɛarḍeɣ ad kkreɣ, nniɣ-as ass-a, ad ɣreɣ ciṭ, ad dhuɣ gar yisebtar n yidlisen.

Beddeɣ s ttawil kan, bdiɣ ttaqɛadeɣ deg umzur-iw, d ayen akken i ttugadeɣ i d-yiewwḍen, yebda umzur-iw la iɣelli, acku bdiɣ xeddmeɣ « la chimiothérapie ». Anect-agi, ḥṣiɣ-t maca ur yeshil ara lḥal ticki tettidireḍ tawaɣit am tagi, yerna weḥd-k kan, xas ulamma tawacult-iw ur i yi-teǧǧi ara, maca winna akken i ǧeɛleɣ d tudert-iw, yeǧǧa-iyi, tejreḥ tfekka-iw, yejreḥ wul-iw. Yal tikkelt ttɛeddin-d yimejjayen, nekk ttḥiriɣ melmi ad d-yekcem umejjay n tnefsit imi i netta kan iwumi ttalseɣ ayen i yi-iqerḥen. Yemma, ur ḥemmleɣ ara ad as-ḥkuɣ acku tettnuɣni ugar, nekk ur ḥemmleɣ ara ad tt-waliɣ akken, dɣa smenyifeɣ amejjay-agi, xerṣum yettbeddil-iyi timuɣliwin-nni berriken. Tazmart, simmal tettenqas. Tafekka-iw, ur tezmir ara i wanect-nni n ddwawat .

Yelli, uɣaleɣ  ur tt-ttwaliɣ ara s waṭas. Imawlan-iw, ttidiren yal ass s tugdi, s wurfan. Ttaɛraḍen akken ur d-ttemlilint ara wallen-nneɣ. Zriɣ, fehmeɣ d akken ur twulfem ara tettwalim-iyi di liḥala am  tagi. Deg yiwet n teswiɛt, tbeddel fell-i, ɣliɣ am uceṭṭid di lqaɛa, yerna yeɛfes fell-i winna…Ṣṣifa-iw, tbeddel, ur tetteɣ ur sesseɣ, uɣaleɣ d lexyal, ttkukruɣ ad ɛeddiɣ sdat n lemri-nni yellan di texamt, ur ttaɛqaleɣ ara iman-iw. yella win i d-yussan, ur zmireɣ ara ad ldiɣ i wallen-iw, selleɣ kan i ṣsut n tewwurt mi i tt-id-yemdel, yeddem-d akersi, yeqqim-d, teɣli-d tsusmi…D netta, ih d netta,  d netta i d-yussan, akka i ixeddem ticki yesɛa aɣbel yettara-tt kan i tsusmi, ihi d netta: ttmeslayeɣ kan d yiman-iw

-D nekk, ih, zriɣ ur tezmireḍ ara ad teldiḍ allen-im

-Armi d tura i teẓriḍ uḍneɣ ?

-Ur zriɣ ara d acu ara d-iniɣ maca semeḥ-iyi, ḍelmeɣ-kem, imiren, ttxemimeɣ kan ɣef yiman-iw.

-Ihi tura dayen, ifat lḥal (tasussmi…), Ḥṣu kan d akken mačči d aṭṭan-agi n yidmaren i yi-ṣsawḍen ɣer dagi, maca d aṭṭan-ik kečč, d kečč i yi-ixedmen di liḥala-agi, acku yal ass, qqareɣ-as ayen i yi-yexdem akka, ayen, ayen

-Zriɣ, zriɣ, zriɣ ur ilaq ara…

-Tura d ayen, nekk ur ttɛaṭṭileɣ ara di tudert-agi, bɣiɣ kan ad ak-weṣṣiɣ ɣef yelli, ḥader ad tt-teǧǧeḍ, ad tezweǧ d yiwen i ak-yecban. Taggara.

Souhila Yamani